Nyhet -

Energifokusert 75-åring

Fra den spede oppstarten i 1946 til den betydelige posisjonen Berggård Amundsen har i dag, har kabel og energi vært viktige satsingsområder. Mye kompetanse er bygget gjennom årene, og i 2021 leverer vi til mange store prosjekter. For eksempel 55 kilometer høyspentkabel i Oslo-området og 18 kilometer i Trøndelag.

Det har gått 75 år siden Sverre Berggård Amundsen startet selskapet med å videreselge kabel han hadde kjøpt ut fra vraket av det tyske slagskipet Tirpitz. To generasjoner senere er Berggård Amundsen en komplett elektrogrossist som tilbyr et bredt spekter av produkter og løsninger for alle typer elektroinstallasjoner og en erfaren leverandør innen energi engros, transmisjon og distribusjon.

«Kabel ligger i vårt DNA.«
-Bjørn Amundsen

– Kabel ligger i vårt DNA og har vært blant våre viktigste produkter fra start, forteller Bjørn Amundsen, sønn av selskapets grunnlegger som etter nesten tre tiår som administrerende overlot roret til sin datter Hege Amundsen Elvestad i 2014. Selskapet har imidlertid fremdeles stor glede av hans betydelige erfaring og omfattende nettverk, ettersom han jobber for energi-avdelingen som konsulent.

Erfaring, kompetanse og nære samarbeidspartnere

Som i selskapet forøvrig legges det stor vekt på faglig kompetanse og erfaren rådgivning også innen energi. Langsiktighet, pålitelighet og tillit er avgjørende fra første stund når store prosjekter skal på plass.

For å lykkes med det er det avgjørende å samarbeide tett med kvalitetsprodusenter. Gjennom årene har vi bygget nære og gode relasjoner med de norske kabelprodusenter, samt europeiske produsenter av kabel til regional- og sentralnettet.

På alle kabelprosjekter i distribusjonsnettet samarbeides det tett med Prysmian Group Norge og Nexans Norway. Innen regionalnettet er det den greske produsenten Hellenic Cables som benyttes for å tilby høy kvalitet på leveransene og godt samarbeid med kundene.

Store leveranser til regionalnettselskaper i 2021

Satsingen på kabel til regionalnettet startet på begynnelsen av 1990-tallet, da det ble levert prosjekter fra Vest-Agder i sør til Salten og Bodø i nord.

Berggård Amundsen er i dag en betydelig aktør innen dette markedet, og i år leverer vi kabel til mange store prosjekter. Eksempelvis hele 55 kilometer høyspentkabel for utvidelse og utskifting i Elvias (tidligere Hafslund Nett-området) 145 kV-nett, og utbyggingen TENSIO (tidligere NTE Nett og TrønderEnergi Nett) gjør i Trøndelag, der hele 18 kilometer kabel fra Hellenic Cables fordelt på 170kV- og 72,5kV skal legges inn i nettet.

– For oss er de mange store prosjektene en bekreftelse på at vi har valgt å fokusere på de riktige tingene: Kompetanse, langsiktighet, pålitelighet og nære relasjoner til kunder og leverandører, forteller Jan Olav Anseth, salgsdirektør for Energi.

– Erfaring og kompetanse, og trygghet til at vi er her også i morgen, er dessuten av betydning i konkurranse om nye prosjekter. Da er det godt å være en sprek og energisk 75-åring, avslutter han smilende.

Related links

Emner

  • Energispørsmål

Kategorier

  • elgrossist
  • t&d
  • elektrogrossist
  • energi engros
  • transmisjon og distribusjon
  • energi
  • regionalnett
  • høyspentkabel

Kontakter

Jan Olav Anseth

Salgsdirektør Energi Energi 900 46 549

Arild Thorvaldsen

Markedsansvarlig Energi Energi 979 54 778