Gå videre til innhold

Dokument -

Hva skjer med Forsvaret nå?

Ny langtidsplan er på trappene. Dagens struktur har for få ansatte, det er for stor arbeidsbelastning og alt for mange slutter i ung alder. Dette preger avdelingene i større og større grad og det gir stor slitasje på mange ansatte. Dette medfører for liten utholdenhet og for liten robusthet, og konsekvensen blir en økende utfordring i å løse oppdragene.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .docx
Last ned

Kontakter

Mariell Halstensen

Mariell Halstensen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, web, sosiale medier 93804855
Rune Rudberg

Rune Rudberg

Pressekontakt Leder Forsvarspolitikk, Befalets Fellesorganisasjon 93420377
Viggo Holm

Viggo Holm

Pressekontakt Leder Kommunikasjonsavdelingen 40036653

Relatert innhold

Du forsvarer landet - Vi forsvarer deg

Den største fagforeningen for alt militært tilsatt personell - fra elev til general/admiral. Vi har ingen partipolitiske bindinger og er medlem av YS-Stat.