Gå videre til innhold
Terje Sæther med Norges Vels Medalje
Terje Sæther med Norges Vels Medalje

Nyhet -

Medalje for lang og tro tjeneste

Terje Sæther har jobbet mer enn 30 år i BioMar AS. 
Nå har han fått medalje for innsatsen. 

Han begynte som markedssjef i 1988 i det som da var en relativt nystartet bedrift. Sammen med kjente fra bransjen etablerte han et hovedkontor i Oslo, og startet løpet som har endt opp med det BioMar vi kjenner i dag.
Terje har i over 30 år bidratt til å posisjonere BioMar Norge til å bli en viktig del av norsk havbruksnæring.
Medaljen er meget fortjent, og vi er stolte over Terje og hans innsats.

Vi gratulerer med Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway