Gå videre til innhold
Prosesskunnskapen bestemmer fôrets ytelsespotensiale

Nyhet -

Prosesskunnskapen bestemmer fôrets ytelsespotensiale

I desember spesialnummer av Norsk Fiskeoppdrett har BioMar lagt ved et informasjonshefte om BRT – BIOMAR RETENTION TECHNOLOGY, en operasjonell kunnskapspakke BioMar har implementert i sin fôrproduksjon. Heftet inneholder bl.a. utdrag fra dokumentasjon som beskriver ulike effekter av de mange prosessparametrene som vi styrer for å få full utnyttelse av fôret. Med full utnyttelse mener vi en robust fysisk kvalitet som også er tilpasset fiskens fordøyelsessystem. Dette kan du lese mer om i informasjonsheftet.

Bulktransport og utfôringssystemer

Fokus på pelletkvalitet har vært økende i industrien, ikke minst pga. bulktransport og større utfôringssystemer. Etter hvert har kravene til fôret blitt svært spesifikke, både mht. robusthet og ytelse i fisk. Et moderne fiskefôr skal ha høy fysisk kvalitet for å motstå slitasje og svinn i transport- og utfôringssystemer. Dette er en stor utfordring i seg selv. Samtidig skal fôret gi høy ytelse i fisken, noe som bare er mulig ved høyt opptak og maksimal utnyttelse av næringsstoff. Sistnevnte problematikk er også relatert til tarmhelse, som påvirkes både av fysisk kvalitet og fôringredienser.

BioMar Retention Technology BRT

Gjennom BioMar Retention Technology fokuserer BioMar på høy retensjon av næringsstoff fra råvarene. Det optimale fôret har en stabil balanse mellom høy robusthet ved håndtering - og høyt ytelsespotensiale i fisken, er videre konstruert for god tarmhelse og dermed maksimal retensjon av næringsstoff. BRT tar også hensyn til at ulike oppdrettsarter har ulike behov mht. pelletkvalitet, råvaresammensetning og fordøyelighet. Laks og ørret vil for eksempel fordøye det samme fôret med svært forskjellig «output». Med BRT tar vi ut det høyeste ytelsespotensialet av enhver fôrresept.

En kontinuerlig og systematisk prosess

BRT er en kontinuerlig og systematisk prosess for å øke kunnskapen om ernæring i relasjon til teknologi, produksjonsprosess, råvarer og pelletkvalitet. Vi bygger ny og integrert kompetanse om de ulike samspill mellom disse områdene. Det meste av BRT-materiell i informasjonsheftet er fra interne FoU forsøk, men i utviklingen av konseptet har vi hatt solide, eksterne partnere.

Kontakt BioMar for mer informasjon:
Hanne Jorun Sixten, Scientist Process Technology, hanne.sixten@biomar.no +47 90615517


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 11 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia og Costa Rica. Omkring én av fem oppdrettsfisk i Europa og Sør- og Mellom-Amerika blir matet med fôr produsert av BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 60 land og til over 30 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er børsnotert i København.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Hanne Jorun Sixten

Hanne Jorun Sixten

Seniorforsker +47 906 15 517

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway