Gå videre til innhold
BioMar lanserer et fôr som skal styrke gjelle- og sirkulasjonshelse, samtidig som det skal beskytte mot lus og håndteringsrelaterte skader. Foto: Alf Dalum
BioMar lanserer et fôr som skal styrke gjelle- og sirkulasjonshelse, samtidig som det skal beskytte mot lus og håndteringsrelaterte skader. Foto: Alf Dalum

Nyhet -

Reduserte gjelleskader i gjentatte forsøk

Resultater fra to nylig gjennomførte forsøk viser at et helsefôr utviklet av BioMar kan redusere forekomst av gjelleblødninger og skader på gjellene.


Gjellehelse er et viktig fokusområde, og BioMar har lenge jobbet med å avdekke hvordan justert næringssammensetning og ulike bestanddeler i fôret kan virke positivt inn på gjellene. Resultatene har vært svært lovende, og vi har gjentatte ganger observert mindre forekomst av betennelse i gjellevevet og færre spontane gjelleblødninger hos fisk som har fått testdiett.


I vårt arbeid med gjellehelse har vi samarbeidet med blant andre Alf Dalum som er forsker i Pharmaq Analytiq. Han har doktorgrad innen gjellemorfologi og -immunologi og har utviklet en ny metode for vurdering av gjelleskade som baserer seg på en histologisk vurdering av hele gjellene. I dette systemet får gjellene en totalscore som tar hensyn til type og alvorlighetsgrad av de ulike lesjonene. Dette gjør det mulig å sammenligne gjelleforandringer på tvers av årsaksforhold og sier dermed noe om tilstanden i gjellene generelt. Dette skiller denne metoden fra eksisterende scoringsmetoder.

Resultatene er bakgrunn for at BioMar nå lanserer et fôr som skal styrke gjelle- og sirkulasjonshelse, samtidig som det skal beskytte mot lus og håndteringsrelaterte skader.

Fôret er allerede er tilgjengelig for BioMars kunder.

Ta kontakt med vår helsegruppe ved spørsmål om BioMars gjellehelsearbeid og ta gjerne også kontakt med Alf Dalum vedrørende spørsmål om gjellescoringssystemet som er brukt i forsøkene.

Kontakt:

Alf Dalum, Histolog, Pharmaq Analytiq. Telefon: 482 04 930 – alf.dalum@zoetis.com

Marianne Nergård, Fagsjef fiskehelse, BioMar. Telefon: 976 22 488 - marianne.nergard@biomar.no

Related links

Emner

Tags


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 16 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Costa Rica, Equador og Australia. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

 

Pressekontakt

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444

Relatert materiale