Gå videre til innhold
MD BioMar Norway, Håvard Y. Jørgensen
MD BioMar Norway, Håvard Y. Jørgensen

Pressemelding -

BioMar fortsetter å kjempe for at bransjen skal ha bred tilgang til kostnadseffektive smoltifiseringsmetoder

BioMar Norge har besluttet å anke dommen for å ha krenket ett av de to eksisterende STIM-patentene i Norge, og for å ha brutt markedsføringsloven. Dommen påvirker ikke BioMars rett til å fortsette å produsere og selge den nåværende produktporteføljen for smoltifisering, men selskapet er ikke enig i at det har kopiert en teknologi beskyttet av gyldige patenter eller å ha foretatt andre ulovlige handlinger ved lanseringen av transferproduktet Intro Tuning.

– BioMar Norge mener oppriktig at en allmenn kjent metode for å forbedre smoltifisering av settefisk ikke kan beskyttes av et patent. Som en profilert bidragsyter til innovasjon i akvakultur, og et selskap med sterk og lang tradisjon for å utvikle patentert teknologi, respekterer vi selvsagt immaterialrettigheter. Vi mener imidlertid at vi i dette tilfellet ikke har krenket noe gyldig patent eller markedsføringsloven. Den aktuelle kunnskapen eksisterte både i BioMar og i bransjen for øvrig før STIM leverte den aktuelle patentsøknaden.. "Vi har i denne sammenhengen videreutviklet en kjent fôrteknologi for å bedre smoltifiseringsprosessen og settefiskens robusthet, og har bidratt med nye løsninger som har forbedret både kostnadseffektivitet og biologisk effekt», sier Håvard Jørgensen, MD i BioMar Norge, og tidligere Global R&D Director i BioMar Group.

Dommen i patentsaken mot BioMar i Norge blir anket med bistand fra advokater med spesialkompetanse i patentrett. Både BioMar og to andre ledende fôrleverandører har angrepet STIM-patentet gjennom innsigelser til European Patent Office (EPO). Dersom innsigelsene tas til følge vil dette automatisk føre til at patentet blir ugyldig også i Norge.

– Vi vil fortsette å kjempe for hele næringens rett til å velge fôr som fremmer vekst og helse under smoltifisering og transfer til sjøvann, og på denne måten gi oppdrettere muligheten til å implementere denne fôringsstrategien, avslutter Håvard Jørgensen

For mer informasjon, vennligst kontakt:

MD Norway

Håvard Y. Jørgensen
+ 47 91 37 14 44

havjo@biomar.com

Emner

Kategorier


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 14 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Costa Rica og Equador. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

 

Pressekontakt

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway