Gå videre til innhold
BioMars forskerteam gleder seg til å jobbe med Foods of Norway
BioMars forskerteam gleder seg til å jobbe med Foods of Norway

Pressemelding -

BioMar ny partner i Foods of Norway

Forskningssenteret Foods of Norway ble etablert i 2015 med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås som vertsinstitusjon. Nylig signerte Foods of Norway og BioMar en avtale som gjør BioMar til partner i nettverket.

Det dreier seg om bærekraft
Med dette partnerskapet tar BioMar et nytt og viktig steg i bærekraftig utvikling av havbruksnæringa!
– Vårt primære mål er å bidra til kommersialisering og realisering av nye råvarer. Det er her vi med vår kompetanse og erfaring ønsker å bidra inn i senteret sammen med de andre partnerne, sier produktteknisk direktør i BioMar, Vegard Denstadli.

Interessen for nye måter å produsere råvarer på er økende både hos konsumenter og oppdrettere. Resultater fra forsøk i regi av Foods of Norway viser at det er fullt mulig å anrike protein på energi fra norsk skog og norsk tare. Dette er et viktig bidrag inn i den sirkulære økonomien og vil legge grunnlaget for en potensiell industrialisering.

- Bærekraft er grunnmuren i BioMars utviklingsarbeid og vi har de mest avanserte verktøyene til å utføre sammenlignende miljøkonsekvensvurderinger for aktuelle fôringredienser. Våre forskeres omfattende erfaring innen ernæring, helse og bærekraft vil tilføre nettverket relevant kunnskap. Dette gleder vi oss til, sier Marie Hillestad, manager i BioMars globale forskningsavdeling.

Samarbeid med stort potensiale
Foods of Norway er veldig fornøyd med å ha BioMar på laget. - Å ha BioMar ombord i gir oss en god balanse mellom «grønne og blå sektorer». BioMar vil utføre omfattende forsøk med Foods of Norway sine råvarer og påvirkningen på vekstegenskaper, helse og robusthet hos laks og vil hjelpe oss å nå vårt mål om mer bærekraftige fôringredienser. Dette er gode nyheter, sier senterleder for Foods of Norway, professor Margareth Øverland.

For mer kontakt:
Vegard Denstadli
Produktteknisk direktør
E-POST VEGDE@BIOMAR.COM

Marie Hillestad
Manager – BioMar FOU
E-POST MARIE.HILLESTAD@BIOMAR.NO

Margareth Øverland
Centre Director, Foods of Norway
E-POST margareth.overland@nmbu.no

Related links

Emner

Kategorier


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 14 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Costa Rica og Equador. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

 

Kontakter

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway