Gå videre til innhold
Thomas Andre Johansen, ny kundeansvarlig BioMar Nord-Norge
Thomas Andre Johansen, ny kundeansvarlig BioMar Nord-Norge

Pressemelding -

BioMar styrker sin posisjon i Nord-Norge

BioMar Norge har ansatt Thomas Andre Johansen som ny kundeansvarlig for BioMars kunder i Nord-Norge.

Nyansettelse i nord

«Nord-Norge er svært viktig for BioMar» sier Salgs- og Markedsdirektør Henning Laugen. «Derfor er det naturlig at vi styrker oss i denne landsdelen. Som et ledd i satsingen har vi nå ansatt Thomas Andre Johansen fra Steigen i Nordland som ny Kundeansvarlig i regionen. Thomas Andre har allerede startet i den nye jobben».

Variert bakgrunn

Thomas Andre Johansen har solid fagbakgrunn. Han har to bachelorgrader innen hhv. Marin Bedriftsledelse og Eksportmarkedsføring og en variert arbeidspraksis. De tre siste tre årene har han vært Sales Manager i Stella Polaris med eksport av kaldtvannsreker. Interessen for akvakultur startet tidlig. Han var som tenåring røkter for Follalaks og jobbet bl.a. på slakteriet til Brødrene Aasjord.

Gleder seg til den nye jobben

Dette sier den nyansatte selv: «BioMar er kjent som en meget kompetent aktør, ikke minst som en ledende leverandør av bærekraftige produkter til oppdrettsnæringen. Firmaet slår meg som en innovatør innenfor fiskefôrsegmentet. Jeg ser fram til å jobbe for BioMar, som del av et viktig ledd i en omfattende matproduksjon med et fantastisk produkt, NORSK LAKS.» 

Related links

Emner

Kategorier


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 14 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Costa Rica og Equador. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

 

Kontakter

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway