Gå videre til innhold
Fredrikstad Seafoods forlenger avtalen med BioMar
Fredrikstad Seafoods forlenger avtalen med BioMar

Pressemelding -

Fredrikstad Seafoods og BioMar Norge fortsetter samarbeidet – forlenger langsiktig fôravtale med 3 nye år

Fredrikstad Seafoods har forlenget avtalen med BioMar Norge om ytterligere samarbeid om utvikling av bærekraftig fôr til sitt RAS-anlegg i Fredrikstad.

- Vi har samarbeidet tett med BioMar i flere år, og har oppnådd tilfredsstillende resultater så langt. Vi ser det derfor som naturlig å fortsette det gode samarbeider også i de neste årene, sier Daglig leder Roger Fredriksen i Fredrikstad Seafoods.

- Fra vårt RAS-anlegg skal vi produsere velsmakende laks av høy kvalitet, fôret på bærekraftige og næringsrike råvarer. Vi opplever BioMar som en faglig kompetent og fremtidsrettet leverandør, som er særlig langt fremme på bærekraft, avslutter Roger Fredriksen.


Fredrikstad Seafoods startet produksjonen fra sitt RAS-anlegg i Fredrikstad i 2019 og leverer i dag laks til Norske og Europeiske marked. Fredrikstad Seafoods er en del av Nordic Aquafarms som også produserer kingfish på land i Danmark og har planlagte RAS-anlegg for laks på både øst- og vestkysten av USA.

- Vi er veldig glade for at Fredrikstad Seafoods velger å forlenge avtalen, og ser frem til det videre samarbeid, sier BioFarm Manager Oda Høyland i BioMar Norge. En av nøklene til suksessfull RAS-drift er dedikerte og kompetente mennesker, og vi ser at teamet i Fredrikstad klarer å hente ut det beste av både fisken, fôrets potensiale og produksjonssystemet.

- I BioMar har vi et sterkt fokus på å stadig utvikle våre innovative og bærekraftige fôrløsninger, og sammen med Fredrikstad Seafoods skal vi fortsette dette spennende prosjektet innenfor RAS-segmentet, fortsetter Oda Høyland.

Emner

Kategorier


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 16 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Costa Rica, Equador og Australia. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

 

Pressekontakt

Håvard Y. Jørgensen

Håvard Y. Jørgensen

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 71 444

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway