Gå videre til innhold
Elisabeth Aasum, BioMar R&D Group Manager Health
Elisabeth Aasum, BioMar R&D Group Manager Health

Pressemelding -

Global leder for forskning på fiskehelse

BioMar satser tungt på forskning og produktutvikling. Fiskehelse er et høyt prioritert satsningsområde. R&D Group Manager HealthElisabeth Aasum leder nå denne aktiviteten fra Trondheim, for hele BioMar Group.

Det er mange utfordringer innen dette fagområdet sier Elisabeth Aasum, men også mange problemer det går an å løse. Vi har gjort store framskritt på fiskehelsesiden de senere årene fortsetter hun, men har mer i «pipe-line». BioMar har bl.a. forsket mye på effekter av fettsyrer i fiskefôr, f.eks. fra krill, men det er ikke alt vi publiserer fortløpende. For eksempel så jeg i nyhetene onsdag at en annen fôrleverandør lanserte Camelinaolje som en stor nyhet i fiskefôr. Denne råvaren kjenner BioMar godt til smiler hun. På vår side er vi opptatt av hvordan vi kan mikse mange råvarer og oppnå optimale fettsyreprofiler for vekst og helse.

De siste fem årene har Elisabeth jobbet som produktutvikler i BioMar. Til sammen har hun 15 års erfaring innen fiskefôr og fiskehelse, både innen markedsarbeid og forsking. Før ansettelse i BioMar var hun ansatt i FHF og etablerte rekrutteringsprogrammet "Sett Sjøbein", i regi av departementet. Elisabeth ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø som Fiskehelsebiolog, med fordypning innen virologi.

Har du et motto når du nå skal lede et globalt forskningsteam på helse spør vi til slutt.
«Let’s innovate aquaculture» svarer Elisabeth kontant.

Related links

Emner

Kategorier


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 11 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia og Costa Rica. Omkring én av fem oppdrettsfisk i Europa og Sør- og Mellom-Amerika blir matet med fôr produsert av BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er børsnotert i København.

 

Kontakter

Elisabeth Aasum

Elisabeth Aasum

R&D Group Manager Health Health +47 950 82 008

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway