Gå videre til innhold
Norcod Frosvika, Meløy.
Norcod Frosvika, Meløy.

Pressemelding -

Norcod og BioMar har innledet samarbeid om fôrleveranser

Norcod og BioMar har innledet samarbeid om fôrleveranser til Norcod sitt anlegg Frosvika, i Meløy kommune. - BioMar og Norcod er et godt team, og vi ser frem til videre samarbeid, sier COO Rune Eriksen i Norcod.

Produksjonsdirektør/COO Rune Eriksen, Norcod

Torskeoppdrettselskapet Norcod og fôrprodusenten BioMar har inngått kontrakt om fôrleveranser til lokalitet Frosvika i Meløy kommune.

Det Trondheimsbaserte selskapet Norcod er markedsledende produsent av oppdrettstorsk med store ambisjoner fremover. Nylig begynte BioMar og levere fôr til Frosvika, og Norcod ser frem til å samarbeide fremover med BioMar om sunn og bærekraftig torskeproduksjon.
- Vi har utviklet et godt samarbeid med BioMar, og sammen skal vi fortsette vår reise med å utvikle næringsrikt og bærekraftig fôr til torsken vår, sier Eriksen.


Torskemarked i vekst

Det globale markedet etterspør stadig stabile leveranser av fersk torsk året rundt, og nå kan oppdrettstorsk av høy kvalitet produseres i stor skala for å imøtekomme denne etterspørselen. Norcod startet produksjonen av oppdrettstorsk tilbake i 2019, og skal levere torsk til det norske, europeiske og amerikanske markedet.

Fra sine anlegg i Midt- og Nord Norge planlegger Norcod en årlig produksjon på 25 000 tonn torsk innen 2025, og BioMar skal stå for deler av fôrleveransene i første fase.

- Utviklingen innen torskeoppdrett er svært spennende, og vi er veldig glade for at Norcod har valgt å inngå en avtale med oss, sier Kristian Sørebø, Produktsjef i BioMar Norge.

Produktsjef Kristian Sørebø, BioMar


- Sammen med Norcod skal vi ha et sterkt fokus på å utvikle innovative og bærekraftige fôrløsninger, fortsetter Sørebø.

BioMar er allerede godt i gang med fôrleveransene til Frosvika, og på anlegget er det full fart i produksjonen.

- Vi har hatt en fin overgang til BioMar på lokalitet Frosvika. Inngangen til vinter og nedadgående temperatur kan være utfordrende. Dette har så langt gått over forventning i og med at vi har erfart en økning i appetitt og utfôring. Dette har igjen vært et betryggende element i oppstarten med BioMar, avslutter Eriksen.

Om Norcod
Norcod har posisjonert seg som ledende aktør innen torskeoppdrett. Vårt fokus er viet til ansatte, lokalt og globalt miljø samtidig som vi vil bidra til økt blå verdiskaping. Gjennom produksjon av bærekraftig protein fra havet, tar vi vårt ansvar knyttet til økonomisk, samfunns- og miljømessig bærekraft. Vi mener at mer av verdens matproduksjon bør komme fra havet.

Om BioMar
BioMar er en ledende leverandør av fiskefôr til akvakulturnæringen, og er sterkt dedikert til å gjøre vår del i å skape en sunn og bærekraftig havbruksnæring.

Hovedfokuset vårt er å hjelpe våre kunder med å levere sunn og velsmakende sjømat. Dette gjør vi ved å utvikle effektive, trygge og næringsrike fôrprodukter med et minst mulig miljøavtrykk.

Related links

Emner

Kategorier


BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen. BioMar har i dag 16 fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Kina, Costa Rica, Equador og Australia. Rundt regnet blir én av fem oppdrettsfisk som produseres i Europa, Sør- og Mellom-Amerika matet med fôr fra BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er notert på NASDAQ i København.

 

Kontakter

Kristian Sørebø

Kristian Sørebø

Produktsjef +47 452 39 669

LET'S INNOVATE AQUACULTURE

BioMar AS utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer fôr til fiskeoppdrett i Norge.
BioMar har gjennom målrettet innsats og rask vekst fått en ledende posisjon som leverandør av høyenergifôr til oppdrettsnæringen, med dominans på fôrtyper med høy ytelse til laks og regnbueørret. Selskapet har hovedkontor på Myre og fabrikker på Myre og Karmøy. Markedsavdelingen ledes fra Trondheim, med distriktskontorer langs kysten. FoU-avdelingen ledes også fra Trondheim.

BioMar
Havnegt. 9, Pirsenteret
7010 Trondheim
Norway