Video -

BipperMom on Bipper

Founder of Bipper speaks about the story behind Bipper and her visions for the future
 • Lisens: Bruk i media
  Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
 • Filformat: .mp4
 • Lengde: 3:36
Last ned

Emner

 • Sosiale spørsmål

Kategorier

 • bipper
 • bippersilje
 • bippermom
 • entrepreneurship
 • gründer
 • silje vallestad

Kontakter

Olav Balandin

Pressekontakt Technology +47 40 83 0000

Silje Vallestad

Pressekontakt CEO / founder +1 650 47 49 447