Blogginnlegg -

Ny pensjonsordning

Ny pensjonsordning i privat sektor og nye satser i innskuddspensjonsordningene fra januar 2014

Lov om tjenestepensjon er endret med en ny pensjonsordning for privat sektor. Ordningen er å betrakte som er en hybridordning fordi den kombinerer egenskapene fra innskuddsordningen og ytelsesordningen. Hensikten har vært å kunne tilby et alternativ for arbeidsgiverne til de dyre ytelsesbaserte ordningene, uten at det gir dårligere pensjon for de ansatte i virksomheten. Samtidig blir de maksimale innskuddssatsene og innslagspunktet i innskuddsordningene økt. Det er vedtatt overgangsregler for arbeidsgivere som har en aktiv innskuddspensjonsordning på tidspunktet for når lovendringen trer i kraft til å justere pensjonsordningen frem til 31.12.2016. Endringen i innskuddssatsene er publisert på www.regjeringen.no/nb/dep/fin.

Arbeidsgivere i privat sektor kan nå velge mellom følgende pensjonsordninger:

 • Ytelsesbasert pensjonsordning
 • Innskuddsbasert pensjonsordning
 • Hybridbasert pensjonsordning
 • Emner

  • Arbeidsliv

  Tags

  • endringer i lover og regler

  Pressekontakt

  Jan Erik Dahle Johnson

  Pressekontakt Product & Marketing Manager 97 50 59 15