Gå videre til innhold
Det ble både snorklipping, taler og kake under markeringen av at første del av Boligbyggs prosjekt i Utmarkveien 2 er ferdig. (Foto: Anine Johnsen)
Det ble både snorklipping, taler og kake under markeringen av at første del av Boligbyggs prosjekt i Utmarkveien 2 er ferdig. (Foto: Anine Johnsen)

Nyhet -

Åpnet 35 nye Omsorg+ boliger

Fredag 30. september var det offisiell åpning av de 35 nye Omsorg+ boligene på Bøler i Bydel Østensjø. Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, overrakte bygget til bydelen.

Omsorgsboligene i Utmarkveien 2 på Bøler har hatt flere kallenavn opp gjennom tidene. "Skamblokka på Bøler", "Lille Murmansk" og "Bølers skamplett" er noen av dem. 

Blokken fra 60-tallet hadde definitivt sett bedre dager da Boligbygg våren 2015 satte i gang et stort rehabiliterings- og nybyggprosjekt. På planen sto ny lavblokk og nytt mellombygg, samt totalrehabilitering av høyblokken. Nå står første del av prosjektet ferdig med splitter ny lavblokk og mellombygg.

– Det var på høy tid at dette bygget fikk et løft, og vi i Boligbygg er glade for å ha fått muligheten til å utvikle dette bygget, sa Boligbygg-direktør Jon Carlsen i sin åpningstale, der han også takket samarbeidspartnere.

– Hele bygget får nå et moderne, tidsriktig uttrykk. I tillegg er brannsikkerhet og ventilasjon prioritert, sammen med et godt aktivitetstilbud for de eldre beboerne.

Oppgradert og tilpasset bydelens behov
Den gamle lavblokka og mellombygget ble revet i februar 2015, og i månedene fram til september 2016 har det vært stor aktivitet på byggeplassen. Utmarkveien 2 er ett av Boligbyggs hittil største utviklingsprosjekter.

– Utmarkveien 2 er et godt eksempel på rehabilitering av eksisterende bygg der man både tar igjen vedlikeholdsetterslep og samtidig oppgraderer og tilpasser byggene til bydelens behov, sa Lippestad under åpningen.

Omsorg+ boliger er tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har problemer med å bo i egen bolig. Det er byrådsavdelingen for eldre-, helse og sosiale tjenester som står bak bestillingen av boligene.

– Omsorg+ er en moderne måte å tenke omsorg på, og dette er et bygg vi er stolte av. I tillegg er det flott at prosjektet er fullført innenfor planlagt tid og kostnadsramme, sa Lippestad.

Et ansiktsløft for området
Bydelsutvalgsleder, Kristin Sandaker, fortalte at Utmarkveien 2 både er og har vært et arnested for frivillighet i bydelen, og at hun er svært fornøyd med prosjektet.

– Vi kommer til å være blant de beste med dette anlegget her, sa Sandaker.

De nye delene har fått miljøvennlig passivhus-standard og er universelt utformet. I lavblokken er det nå 35 helt nye, moderne omsorgsboliger. Det nye mellombygget får også etter hvert kafe, trimrom, frisør og legekontor, og ikke minst kommer en ny og grønn takterrasse. Det blir i tillegg laget grøntarealer med egen gangsti rundt hele eiendommen, og etablert en egen parkering med ladestasjon til elektriske rullestoler.

– Utmarkveien 2 er et synlig bygg på Bøler, der det ligger sentralt plassert mellom senter, skole og t-bane. Bygget har vært veldig forfallent, og en rehabilitering har vært sårt trengt. Dette prosjektet bidrar til et løft for hele Bøler og nærområdet, sa Lippestad til de oppmøtte.

Den gamle høyblokken totalrehabiliteres i disse dager med nye heiser, ventilasjon- og brannanlegg, nye våtrom, og ikke minst ny fasade med samme uttrykk som nybygget. Hele prosjektet er planlagt ferdig høsten 2017, med til sammen 83 Omsorg+ boliger.

 Jeg har det som plommen i egget
I høst har beboerne fått flytte fra høyblokken og inn i den nye delen, mens arbeidet på den gamle høyblokken har startet. Under åpningen fikk byråd Lippestad også bli med inn i den nye leiligheten til 94 år gamle Alvilde. Hun fortalte at hun er strålende fornøyd med det nye bygget og leiligheten.

– Det er så bra her at jeg kan ikke fatte det. Jeg har det som plommen i egget.

Alvilde fortalte at hun er glad for å ha en Omsorg+ bolig, og ikke en sykehjemsplass.

– Jeg er for frisk til å bo på sykehjem, sa Alvilde, som i en alder av 94 betaler regningene sine på nett med sin bærbare datamaskin.

Følget fikk også se den siste av de 35 leilighetene som ennå ikke er bebodd.

– Det må være godt å få flytte inn i slike leiligheter som dette, med en god personalstab som støtter opp når det trengs. Dette er positivt både for beboere og for pårørende, sa Lippestad.

Fakta om Utmarkveien 2

  • Den opprinnelige bygningsmassen er fra 1960, med 43 ordinære omsorgsboliger.
  • Nybygg- og rehabiliteringsprosjektet består i å bygge ny lavblokk og nytt mellombygg, samt totalrehabilitering av den eksisterende høyblokken.
  • I lavblokken er det til sammen 35 leiligheter. Lavblokken og mellombygget er universelt utformet og oppfyller kravene til miljøvennlige passivhus. I høyblokken blir det 48 leiligheter.
  • I tillegg til boligene kommer egen grønn takterrasse, lege, trimrom med gardeboer, frisør og kafeteria. Dette er også universelt utformet.
  • Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester står bak bestillingen av Omsorg+ boligene.

Omsorg+ boliger
Boliger under betegnelsen Omsorg+ er tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har problemer med å bo i egen bolig. Det er bemanning i bygget hele døgnet, og en rekke servicefunksjoner er tilgjengelig. De eldre får en privat egen leilighet tilpasset eldre, samtidig som det legges det til rette for å leve sosialt og aktivt, og benytte seg av de servicetilbudene man har behov for. 

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Harald Wisløff

Harald Wisløff

Pressekontakt Kommunikasjonssjef

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge