Gå videre til innhold
Slik ser den nylig rehabiliterte murbygningen og bakgården ut i dag. Foto: Eivind Røhne
Slik ser den nylig rehabiliterte murbygningen og bakgården ut i dag. Foto: Eivind Røhne

Nyhet -

Boligbygg lykkes med ny rehabiliteringsmetode

Boligbygg har for første gang i Norge testet ut en helt ny metode for å etterisolere fasaden på verneverdige murbygg. Nå er arbeidet ferdig, og Byantikvaren er fornøyd med resultatet.

Oslo kommune eier mange verneverdige murbygninger, og med dagens metoder er det utfordrende å etterisolere disse og samtidig ivareta antikvariske prinsipper. Våren 2016 grep derfor Boligbygg muligheten til å teste ut en ny og innovativ metode for utvendig etterisolering av gamle murbygninger. 

Synes du prosjektet virker spennende? Ta turen innom frokostmøtet på Arkitektenes Hus 7. desember.

Objektet for rehabiliteringsprosjektet er en ombygd stall fra 1887 på Majorstuen i Oslo, der det i dag er to boliger.

Målet med metoden, som er utviklet i Sveits, er å senke energiforbruket og samtidig ivareta antikvariske prinsipper ved å bruke en helt spesiell kalkpuss. I samarbeid med Byantikvaren har Boligbygg også arbeidet for å tilbakeføre bygget og bakgårdens uttrykk til slik det så ut for over hundre år siden.

Prosjektet er valgt til forbildeprosjekt av FutureBuilt og har mottatt støtte fra Enova.

Se filmen om prosjektet


Kan være svaret på mange utfordringer
Metoden går ut på å pusse fasaden med en kalkmørtel som inneholder det superisolerende stoffet aerogel. Den spesielle typen mørtel skal gjøre at energiforbruket til oppvarming av leilighetene i bygningen reduseres med hele 50 prosent, samtidig som kalkpussen puster på samme måte som den opprinnelige pussen.

Kalkmørtelen er også godt egnet til å forme detaljer med, noe som har vært nyttig i arbeidet med å tilbakeføre byggets uttrykk til slik man kan anta at det så ut for over hundre år siden.

I mars tok Boligbygg bransjen med for å se på arbeidet med det spesielle rehabiliteringsprosjektet.

– Den isolerende mørtelen var svært lett og enkel å jobbe med, en sann fryd i følge murerne, sier Ingvar Røang fra entreprenøren Thorendal AS. Entreprenøren legger likevel til at pumpen som brukes til å påføre kalkmørtelen krevde en god del tilvenning og trening i begynnelsen.

Entreprenøren har stor tro på bruk av kalkmørtel med aerogel i framtiden.
– Vi tror dette er svaret på mange utfordringer med den eksisterende bygningsmassen, fordi denne kalkpussen i tillegg til å isolere svært effektivt, bidrar til å tørke ut den underliggende konstruksjonen, sier Røang.

Byantikvaren er også fornøyd med resultatet. Morten Stige, avdelingsleder i Byantikvaren i Oslo har uttalt følgende:

– Fasade, taktekking, beslag og takrenner er i tråd med Byantikvarens anbefaling. Det arkitektoniske uttrykket er godt ivaretatt, og det er benyttet ren kalkmaling, noe som ikke er mulig med andre utvendige pussisolasjonssystemer.

Måler temperatur og fukt
Murbygningen og bakgården sto ferdig i oktober, men siden metoden testes i nordisk klima for aller første gang, pågår det fortsatt målinger av temperatur og fukt ved hjelp av sensorer i veggene. Målingene følges opp av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Fakta om prosjektet

  • Adresse: Bergsliens gate 12 B-C, bydel Frogner
  • Prosjekttype: Rehabilitering av verneverdig murbygning med to leiligheter, samt oppussing av bakgård
  • Arkitekt: RiK Arkitektur AS
  • Leverandør av kalkmørtel: Isokalk AS
  • Hovedentreprenør: Thorendal AS
  • Miljørådgiver: Sweco AS

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Kristin Øyen

Kristin Øyen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 95 88 75 88
Thale Brekke

Thale Brekke

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 480 01 044

Relatert materiale

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge