Gå videre til innhold
Slik blir det seende ut i Røahagan 1 når byggeprosjektet er ferdig (Tegning: Tegn_3).
Slik blir det seende ut i Røahagan 1 når byggeprosjektet er ferdig (Tegning: Tegn_3).

Nyhet -

Endelig byggestart for omsorgsboliger i Røahagan

I Røahagan 1 starter byggingen av åtte tilpassede boliger for personer med spesielle behov. Fremtidig beboer, Peder Godager, har ventet lenge på et nytt botilbud som dette.

Hjemme hos familien Godager ligger tegninger spredt over hele bordet. Tegningene viser hvordan de nye boligene i Røahagan 1 vil bli. Peder peker på på leiligheten han har mest lyst på. 

– Jeg liker den i midten med balkong.

Han er godt kjent i området og har flere ganger vært nede ved byggetomten for å se om Boligbygg har begynt å grave. Nå er ventetiden endelig over og byggingen av hans fremtidige bolig er straks i gang. Entreprenøren er i gang med prosjekteringen og den fysiske byggestarten forventes å bli i mars-april.

– Planene i Røahagan er veldig fine, og vi har turvei ned dit her hjemmefra. Det blir stor forandring fra der Peder bor i dag, sier faren Tor.

– Også blir det mye lysere, finere og grønnere. Det er gøy å komme inn i noe nytt, og man er jo gjerne litt mer bevisst på sine ønsker som 34-åring enn som 20-åring, smiler faren. Peder nikker enig.

Han har bodd 13 år i sin nåværende bolig, og de siste seks årene har familien arbeidet for å finne en ny tilpasset bolig til ham. Hans nåværende leilighet beskriver de som litt trist.

– Det er lite sol der, og han ser rett inn i en vegg utenfor vinduet, forteller moren Lise.

Moderne og døgnbemannet
I den nye boligblokken blir det åtte boliger og fellesarealer, samt en personalbase. Boligene får også grønttak og skal tilfredsstille passivhusstandard.

– Bydelen er glad for å få på plass nye, moderne og funksjonelle samlokaliserte boliger for utviklingshemmede i Røahagan, sier Anne Lexow, avdelingsdirektør ved avdeling bo- og dagtilbud i Bydel Vestre Aker. 

– Bydelen har per i dag tolv andre boliger. Enkelte av disse er gamle og uhensiktsmessige for målgruppen, og vi ser for oss at det vil bli utskiftninger i den gamle boligmassen, forteller Lexow.

Hun legger til at bydelen har lang erfaring med å gi tjenester til beboere i samlokaliserte boliger. 
– Boligene vil være bemannet hele døgnet, og de ansatte har kompetanse i og erfaring fra arbeid med utviklingshemmede.

Trygt, stabilt og nært
Bydelen er også fornøyd med at boligene har god beliggenhet med nærhet til det meste. Både Røa senter, offentlig kommunikasjon og tur- og rekreasjonsområder ligger et steinkast unna. Også Peder er svært fornøyd med beliggenheten.

– Det er nærme Røa senter, og jeg får kortere vei til Røa T-bane. Det tar bare to minutter å gå dit, sier Peder.

Det passer godt, siden han tar første bane til jobb hver dag. Peder jobber nemlig på et lager der han pakker bøker og blader. På fritiden spiller han fotball med det lokale idrettslaget.

– Vi synes det er veldig hyggelig at Peder får en bolig i nærheten av oss og at han kan bli boende i samme bydel. Det er trygt og stabilt, sier faren Tor. Han legger ikke skjul på at de selv begynner å bli eldre og ønsker trygghet rundt Peders bosituasjon.

Byggestarten ble forsinket
Høsten 2016 ble byggestart utsatt på grunn av uenighet med sameiet på naboeiendommen om en servitutt fra 1978 om bruksretten til tomten. Boligbygg og naboen er uenige om bruksrettens omfang. 

– Boligbygg har fått tillatelse fra Plan- og bygningsetaten til å starte byggingen, og har derfor startet nå, for å unngå ytterligere forsinkelser og kostnader, sier eiendoms- og utviklingsdirektør Tom-Erik Holte i Boligbygg.

Han legger til at Boligbygg lenge har vært i dialog med naboen med tanke på nødvendige tiltak i byggeperioden, men også for at naboens bruk av stien over kommunens tomt skal kunne fortsette omtrent som før etter at bygget står ferdig.

Fakta om prosjektet:

  • Bydel: Vestre Aker
  • 8 nye omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelser. Leilighetene er på ca. 47m². I tillegg er det personalbase, fellesarealer og utomhusarealer.
  • Bygget blir totalt tre etasjer, får grønttak og skal tilfredsstille passivhusstandard.
  • Entreprenøren er i gang med prosjektering. Den fysiske byggestarten er forventet i mars-april 2017 og innflytting er forventet sommeren 2018.
  • Entreprenør: Jaco
  • Kostnadsramme: ca. 60 mill. (inkl.mva.)

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Kristin Øyen

Kristin Øyen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95 88 75 88

Relatert innhold

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge