Gå videre til innhold
Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, fikk æren av å ta det aller første spadetaket. Her sammen med direktør i Velferdsetaten, Lilleba Fauske, og direktør i Boligbygg, Jon Carlsen. Foto: Boligbygg
Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, fikk æren av å ta det aller første spadetaket. Her sammen med direktør i Velferdsetaten, Lilleba Fauske, og direktør i Boligbygg, Jon Carlsen. Foto: Boligbygg

Nyhet -

Første spadetak for ny boligtype i Oslo kommune

Nå starter byggingen av ti tilpassede boliger for rusavhengige med behov for samtidige tjenester. Mandag 2. oktober tok byråd Inga Marte Thorkildsen det aller første spadetaket i prosjektet.

I dag er det kun en tom byggeplass i Ljabruveien 157-159, men i september om ett år vil tomten være fylt med seks småhus i tun-løsning med ti boliger og en døgnbemannet personalbase. 

Mandag 2. oktober var det offisiell markering av at byggingen er i gang, ved byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen, som fikk ta det første spadetaket.

Hjelp der man bor
Det er på mange måter et pilotprosjekt for kommunen, for det er første gang Oslo kommune lager samhandlingshus der kommunen og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om å gi et godt botilbud til en gruppe personer som sliter med rusavhengighet.

Beboerne har i det daglige behov for flere ulike tjenester. I Ljabruveien skal disse tjenestene komme til beboerne, i stedet for at beboerne må komme seg fra et kontor ett sted til et annet for å få den hjelpen de trenger.

Til tross for kraftig regnvær, møtte mange opp til mandagens markering, deriblant de to nærmeste naboene til boligene, og representanter fra spesialisthelsetjenesten ved Oslo universitetssykehus, KF Entreprenør, Byrådsavdelingen for næring og eierskap, Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester og Velferdsetaten.

Spesialtilpasser boligene
De fremtidige beboerne er en gruppe mennesker som har spesielle behov, noe som tas mye hensyn til i bygningsutformingen.

– Husene vil stå plassert slik at man unngår innsyn til naboer, og hver bolig vil få sin egen lille hageplass. Vi kommer også til å isolere veggene mellom leilighetene i hvert småhus, slik at man unngår at beboerne blir plaget med støy fra naboen, forteller direktør i Boligbygg, Jon Carlsen.

Personalbasen blir samtidig midtpunktet i tun-løsningen, og vil ha god oversikt over alle boligene, noe som er viktig for personalet som skal jobbe i basen. Boligene tilrettelegges også for at velferdsteknologi kan installeres i regi av Velferdsetaten.

I prosjekteringen av boligene har man både tatt utgangspunkt i Velferdsetatens erfaringer med beboergruppen, tilpasning av boliger til hardbruk og krav til utforming av omsorgsboliger. Det er KF Entreprenør som er totalentreprenør i prosjektet, og som nå skal begynne grunnarbeidet på tomten.

Samtidig som boligene tilpasses for en gruppe med spesielle behov, tar man høyde for at bruken av boligene kan endres, og tilpasser dem derfor også til å kunne fungere som omsorgsboliger. For eksempel forsterkes taket fra soverom til bad for at man ved et senere tidspunkt kan installere heis, uten å måtte forsterke taket.

Et hjem som tåler mye
Et mål er at boligene skal være trivelige hjem som samtidig skal tåle hard bruk. Boligene vil være et varig botilbud for beboerne, og før de flytter inn, skal de få være med å velge både farger og møbler i sin leilighet.

– Dette er mennesker som fortjener å få et godt sted å bo, understreket byråd Inga Marte Thorkildsen, og la til at dette er personer som har opplevd mye vanskelig i livet, og som hun gleder seg til å besøke når de nye boligene står ferdige neste år.

Velferdsetatens direktør, Lilleba Fauske, fortalte også hvor mye hun gleder seg over at prosjektet endelig blir realisert. Dette er noe etaten har hatt lyst til å få til siden de i 2013 utarbeidet en rapport om hvordan man kan gi et bedre tilbud til beboergruppen.

Fakta om prosjektet:

  • 10 boliger og døgnbemannet personalbase fordelt på 6 småhus i tun-løsning
  • Hver leilighet er på 34 kvadratmeter
  • Universell utforming og lavenergihus-standard.
  • Byggherre: Boligbygg Oslo KF
  • Bestiller: Velferdsetaten
  • Prosjektet mottar støtte fra Husbanken
  • Totalentreprise: KF Entreprenør AS
  • Oppstart: September 2017
  • Ferdigstilling: September 2018

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Kristin Øyen

Kristin Øyen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95 88 75 88

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge