Gå videre til innhold
Slik skal det bli i Sofienberggata 7. Illustrasjon: tegn_3
Slik skal det bli i Sofienberggata 7. Illustrasjon: tegn_3

Nyhet -

Kan dette bli Oslos grønneste bygård?

Rehabiliteringen av Sofienberggata 7 på Grünerløkka blir forbildeprosjekt hos FutureBuilt. Nå søker Boligbygg en dyktig fasadeentreprenør.

Solenergi på taket, energibrønnpark, høyisolerende fasade og grønt mobilitetssenter i kjelleren. Dette er noe av det som planlegges i den kommunale boliggården som eies og forvaltes av Oslo kommune ved Boligbygg Oslo KF.

Prosjektet har blitt valgt som forbildeprosjekt av FutureBuilt, som er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.

– Vi er veldig stolte av dette prosjektet. Her skal vi gjøre en omfattende energirehabilitering, noe som er positivt både for miljøet, beboerne og Oslo kommune som byggeier, sier Espen Foss Johansen, fungerende eiendoms- og utviklingsdirektør i Boligbygg.

Forbildeprosjekter oppfyller FutureBuilts krav til reduksjon av klimagassutslipp, både i byggefasen og i byggets levetid, og tilfredsstiller en rekke kvalitetskrav.

70 prosent mindre energibruk
En ny fasade skal på plass utenpå den eksisterende fasaden, og det skal brukes miljøvennlige materialer som gir mye bedre isolasjon enn dagens fasade.

– Vi vil lyse ut anbudskonkurransen før sommeren. Deretter planlegger vi kontraktsignering over sommeren og oppstart i oktober, forteller Foss Johansen.

I tillegg til ny fasade, energibrønner som gir varmtvann til bygget og solenergi på taket, skiftes det gamle ventilasjonsanlegget ut med et nytt anlegg som gir balansert ventilasjon med energigjenvinning. 

Boligbygg vil tilrettelegge for urbant landbruk på taket, og det arbeides med planene for et grønt mobilitetssenter i kjelleren. Til sammen skal alle tiltakene redusere energibruket med rundt 70 prosent sammenlignet med dagens energibruk.

– Det er ikke helt bestemt hva som skal være i mobilitetssenteret, men vi vurderer blant annet sykkelverksted, sykkelpool og bildeling. Dette er tiltak som både leietakerne i gården og andre i området kan bruke, sier Foss Johansen.

I tillegg til alt dette oppgraderes uteområdene, som også eies av Oslo kommune.

Fokus på kvalitet i anbudskonkurransen
Om kort tid starter jakten på en dyktig fasadeentreprenør.

– Vi kommer til å ha høyt fokus på kvalitet i materialbruk og prosjektering. Dette er noe vi vil vektlegge i anbudskonkurransen, påpeker Foss Johansen.

Arbeidet med prosjektet foregår i dag gjennom tett samarbeid med ÅF Engineering og arkitektfirmaet tegn_3. Boligbygg lanserte en egen miljøstrategi i 2016 med mål om å være en pådriver for mer miljøvennlige og energieffektive eiendommer og prosjekter. Samtidig har Oslo kommune som mål å redusere klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

– Dette prosjektet bidrar til å nå målene vi har satt oss. Det er høyt fokus på miljøvennlighet i alle ledd og byggeplassen skal være fossilfri. Jeg håper samtidig at prosjektet kan inspirere andre i bransjen til miljø- og klimafokus i rehabiliteringsprosjekter, sier Foss Johansen.

Kort om prosjektet:

  • Rehabilitering av kommunal boliggård i Sofienberggata 7 med 164 leiligheter.
  • Bydel: Grünerløkka
  • Byggeår: 1979
  • Byggherre: Boligbygg Oslo KF
  • Prosjekteringsgruppe: ÅF Engineering
  • Arkitekt: tegn_3
  • Ferdigstillelse: Tidlig 2020

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Kristin Øyen

Kristin Øyen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95 88 75 88
Stine Vedvik

Stine Vedvik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45 73 58 56

Relatert innhold

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge