Gå videre til innhold
Boligbygg har over 11 000 boliger som huser mer enn 25 000 mennesker i Oslo. Foto fra Johan Scharffenbergs vei 105.
Boligbygg har over 11 000 boliger som huser mer enn 25 000 mennesker i Oslo. Foto fra Johan Scharffenbergs vei 105.

Nyhet -

Konkurranse: Rammeavtaler for Kjøp og Salg i Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF søker rådgivere innen eiendomsmeglertjenester og juridisk eiendomsrådgivning. 

Åpen anbudskonkurranse - Eiendomsmeglertjenester 

Formålet med anskaffelsen for eiendomsmeglertjenester er å inngå en rammeavtale med en leverandør for bistand ved salg av kommunale boliger til leietakere med forkjøpsrett - eller på det åpne markedet. I tillegg vil det være behov for øvrige megleroppdrag av varierende omfang. Kontrakten har en varighet på 2 år (med mulighet for fornyelse), og en estimert verdi på omlag 500.000,- NOK per år (ekskl. MVA).

Tilbudsfristen er 2. september 2020. For mer informasjon, se Doffin referanse 2020-366004

Åpen anbudskonkurranse - Juridisk eiendomsrådgivning

Oslo kommune v/Boligbygg Oslo KF og Eiendoms- og Byfornyelsesetaten har behov for å inngå en avtale med en leverandør for juridisk rådgivning på fagfeltene kjøp og salg av fast eiendom, inkludert eiendomsselskaper, samt skatt og mva.-kompensasjon i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Kontrakten har en varighet på 2 år (med mulighet for fornyelse), og en estimert totalverdi på 1,5-2 MNOK per år (ekskl. MVA).

Tilbudsfristen er 20. august 2020. For mer informasjon, se Doffin referanse 2020-340530.

Vil du vinne anbudskonkurransen?

Her er for fem gode råd for å øke sjansene.

Related links

Kategorier

Kontakter

Kristin Øyen

Kristin Øyen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95 88 75 88
Stine Vedvik

Stine Vedvik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45 73 58 56

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge