Gå videre til innhold
Endelig er bygningene tette, og arbeiderne kan ta en velfortjent juleferie. Foto: Boligbygg.
Endelig er bygningene tette, og arbeiderne kan ta en velfortjent juleferie. Foto: Boligbygg.

Nyhet -

Kranselag for boliger i Vækerøveien

Onsdag 21. desember var det markering av at tak og vegger er på plass i Vækerøveien 41. Bygningene skal huse 16 nye boliger for en gruppe som tidligere bodde på Ullerntunet.

Siden første spadetak i juni 2016 har det vært stor aktivitet på byggeplassen. De siste ukene har arbeiderne jobbet for fullt med taktekking, oppsetting av yttervegger og noe grunnarbeider. De siste dagene har også vinduene og ytterdørene kommet på plass, og onsdag 21. desember var det endelig klart for kranselag. 

Alle arbeiderne var samlet til hyggelig juletallerken, brus og kaffe i brakkene. Med dette avsluttes en hektisk periode med det resultat at prosjektet er tilbake på plan og alle kan ta velfortjent juleferie.

Prosjektet ble bestilt av bydel Ullern i 2012, for å skaffe et erstatningstilbud for en samlokalisert gruppe med personer som tidligere bodde på Ullerntunet, et botilbud som ble revet for fire år siden.

Gruppen som skal flytte inn har behov for trygge rammer og en stabil bosituasjon, og bor nå i omsorgsboliger i Pilotveien i bydel Vestre Aker.

Alunskifer forsinket prosjektet
– Det har vært et krevende prosjekt siden vi fant alunskifer da vi skulle begynne å bygge. Denne måtte deporteres til nærmeste godkjente deponi, og prosjektet ble forsinket, sier Espen Foss Johansen, som er prosjektsjef i Boligbygg.

Alunskifer er radioaktivt, avgir radongass, produserer svovelsyre og i tillegg sveller den hvis den kommer i kontakt med vann eller luft. Siden den også har svært lang nedbrytningstid, er det viktig at man fjerner alunskiferen før man bygger, slik at man unngår risiko både for bygget og for helsen til dem som skal bo i bygget. 

Prosjektsjefen forteller at det har blitt kjørt vekk rundt 8000 tonn med masser til et deponi i Fredrikstad. Etter dette har det vært hard jobbing for å ta igjen forsinkelsen i arbeidet.

– Nå har vi endelig tatt igjen forsinkelsen, og arbeidet går som planlagt igjen, sier prosjektsjefen fornøyd.

En milepæl
– Det er hyggelig å markere en milepæl som denne og feire den gode jobben som arbeiderne gjør i Vækerøveien. Det har vært mye hardt arbeid gjennom høsten, og det er fantastisk at vi nå er tilbake på planen, sier Johansen. 

– Også er det fint at vi har fått bygget tett før jul. Nå kan vi la det tørke i jula, også får vi fine arbeidsforhold for fortsettelsen etter jul.

Etter jul begynner arbeidet med å sette opp vegger inne i leilighetene og få ferdig det tekniske rommet i kjelleren. I tillegg begynner arbeidet med å lage smalganger som binder de tre byggene på tomten sammen. 

Eiendommen får fellesarealer der man kan ha enkelte felles aktiviteter og måltider. De som bor i leilighetene vil kunne få bistand til ulike praktiske og personlige gjøremål, og til aktiviteter utenfor boligene. Alle beboere vil få individuell oppfølging, og det blir en egen personalbase og tilpassede fellesarealer for gruppen. Boligene skal være ferdige i midten av 2017.

Bildet er tatt litt over en uke før kranselaget. Nå er tak, vegger, dører og vinduer på plass.

Fakta om prosjektet

 • Adressen er Vækerøveien 41 i bydel Ullern.
 • Det bygges 16 boliger for personer med psykiske lidelser.
 • Tomten er på ca. 2.100 kvadratmeter.
 • De tre byggene er på totalt 1524 kvadratmeter BRA.
 • De 16 2-roms-boligene er på ca. 50 kvadratmeter inkludert innvendige boder.
 • Prosjektet består av tre frittstående hus med henholdsvis 2, 8 og 6 leiligheter
 • Prosjektet har energieffektive løsninger, som bergvarmepumpe til oppvarming.
 • I tillegg til leilighetene blir det fellesarealer med felles stue og kjøkken.
 • Byggestart er juni 2016, boligene skal være ferdige i andre kvartal i 2017
 • Beboerne begynner å flytte inn medio 2017.
 • Entreprenør er JACO Enterprise & Management AS.
 • Boligbygg har fått støtte på 25,2 millioner kr fra Husbanken.
 • Emner

  Kategorier

  Regions

  Kontakter

  Kristin Øyen

  Kristin Øyen

  Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95 88 75 88
  Stine Vedvik

  Stine Vedvik

  Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45 73 58 56

  Boligbygg Oslo KF

  Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

  Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

  Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

  Boligbygg Oslo KF
  Wergelandsveien 1/3
  0167 Oslo
  Norge