Gå videre til innhold
Klare for tilgjengelighetstest. På bildet: Tanja Hanssen (Bydel Grorud), Merethe Hagnæss (Bydel Grorud), Silje Lassesen (Boligbygg), Willy Larsen (AF Byggfornyelse), Georgios Skouroliakos (AF Byggfornyelse) og Henrik Tune (ÅF Advansia).
Klare for tilgjengelighetstest. På bildet: Tanja Hanssen (Bydel Grorud), Merethe Hagnæss (Bydel Grorud), Silje Lassesen (Boligbygg), Willy Larsen (AF Byggfornyelse), Georgios Skouroliakos (AF Byggfornyelse) og Henrik Tune (ÅF Advansia).

Nyhet -

Trygger nye eldreboliger i gammel høyblokk

Utstyrt med rullator og rullestol tester ergoterapeuten dørterskler og gulv i den rehabiliterte "trygdeblokka" på Kalbakken. Slik forebygges ulykker i boligene før de eldre flytter inn i 55 nye omsorgsboliger høsten 2018.

– Etasjene er ikke like. Det krever mer oppfølging fra oss. Vi må ut og se på løsninger, vi må inkludere brukere, bydelen og gjøre tilgjengelighetstester for å se hvordan det blir og sammen finne gode løsninger, sier hovedbyggeleder Henrik Tune i ÅF Advansia.

I Martin Skatvedts vei 1 på Kalbakken rehabiliterer Boligbygg en gammel "trygdeblokk" til moderne Omsorg+ boliger for eldre. Men det er ikke uten utfordringer at man gjør om et gammelt bygg til omsorgsboliger med moderne standard. 

– Her er det høydeforskjeller mellom det eksisterende bygget og nybygg, og det må løses. I tillegg er det skjevheter i gammelt bygg. Det at vi har de fysiske begrensningene fra det gamle bygget, gjør at det vanskelig å opprettholde dagens krav, forteller byggelederen.

For bratt? For glatt?
Fra Bydel Grorud har Tanja Jernberg Hanssen, fagkonsulent i bydelens bestillerenhet, og Merethe Bræin Hagnæss, ergoterapeut i rehabiliteringstjenesten, tatt turen til byggeplassen. Med seg har de rullestol og rullator. Testingen i bygget gjør at man kan avdekke problematiske områder tidlig, og gjøre de tiltakene som trengs.

Kommer man opp den slakke oppoverbakken i gangen med rullestol? Og hva skjer når man forsøker å gå ned den samme gangen med rullator? Er døråpningen stor nok?

– Det er kjempeviktig for dem som skal bo her at det fungerer, forteller Hagnæss, og legger til:

– Det finnes utallige hjelpemidler og vi finner stort sett alltid en løsning på at man skal komme seg fram. Samtidig er det viktig at det fungerer med det man har, og at man både forebygger ulykker og finner gode løsninger for at man skal komme seg fram der man faktisk bor.

Under dagens test finner gruppen ut at det må gjøres noen flere tilpasninger i en gang der gulvet ikke er flatt, før det er trygt å bevege seg der med rullator.

Viktig samarbeid
Når gamle bygg rehabiliteres, oppdager man ofte nye utfordringer underveis i arbeidet. Etter erfaringer fra et tidligere prosjekt var man klar over at det kunne oppstå utfordringer med terskler i bygget. Derfor gikk prosjektlederen tidlig i dialog om hvordan man kunne løse utfordringene.

– Det er ikke mulig å få alt hundre prosent når man bygger i et eksisterende bygg. Derfor er det nyttig å se på og prioritere hva som er viktigst, og få bydelens synspunkter fra et ergoterapeutisk perspektiv, forteller prosjektleder i Boligbygg, Silje Lassesen.

– Det er veldig konstruktivt å få følge arbeidet såpass tett at man står her med hjelm og vest, sier fagkonsulent i bydelen, Tanja Hanssen. Hun påpeker at bydelens ansatte gjerne har brukerperspektivet med seg på en litt annen måte.

Et fantastisk tilskudd
Nybygg- og rehabiliteringsprosjektet i Martin Skatvedts vei 1 har i løpet av de siste årene kommet langt på vei. En splitter ny lavblokk med mellombygg sto ferdig i 2017. Her er det 36 boliger, fellesområder og aktivitetstilbud av mange slag. 

Høsten 2018 skal rehabiliteringen av den gamle høyblokka på tomten være ferdig. Da blir det ytterligere 55 boliger med betegnelsen Omsorg+. Dette er boliger for eldre som er friske nok til å bo hjemme, men samtidig har behov for litt ekstra hjelp og ønsker et godt servicetilbud i hverdagen.

– Jeg gleder meg. En del er jo allerede ferdig, og jeg har sett hvor fint det blir og hvor stor pris brukerne setter på både boligen sin og servicetilbudet som er i ferd med å bygges opp. Dette blir et fantastisk tilskudd til hjemmeboende eldre i Bydel Grorud, sier fagkonsulent Hanssen.

Emner

Kategorier

Kontakter

Harald Wisløff

Harald Wisløff

Pressekontakt Kommunikasjonssjef

Relatert innhold

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge