Gå videre til innhold
Næringsbygget i Kjelsåsveien 114 skal rives. Foto: Boligbygg
Næringsbygget i Kjelsåsveien 114 skal rives. Foto: Boligbygg

Nyhet -

Vil ha med totalentreprenør helt fra start

En sveitservilla skal flyttes, et næringsbygg skal rives og et splitter nytt boligbygg med tilhørende fasiliteter skal bygges. Men først skal inntil fem entreprenører konkurrere om beste løsningsforslag.

– Det eneste vi har på plass så langt er reguleringsplan, et romprogram og naturligvis standard kravspesifikasjon for Oslo kommune (SKOK), forteller prosjektleder Silje Ballo Lassesen i Boligbygg.

– Dette prosjektet kan by på mange spennende og innovative muligheter for Boligbygg og entreprenøren som kommer med det beste løsningsforslaget.

På Kjelsås i Oslo skal Boligbygg rive et bygg, og bygge om lag 80 nye boliger for eldre av typen Omsorg+. I tillegg skal man flytte en flott sveitservilla til annet sted på tomten.

– Det nye bygget skal minimum ha passivhusstandard, men det hadde vært veldig gøy om vi fikk til å bygge plusshus, sier Lassesen.

Får betalt for løsningsforslag
Boligbygg har nylig kunngjort prosjektet på Doffin og TED, som er tilbudsportaler for offentlige anskaffelser. 31. august er frist for forespørsel om deltakelse i konkurransen. Før den tid vil det bli en egen tilbudsbefaring på eiendommen 14. august, som interesserte entreprenører kan melde seg på.

– Jeg gleder meg veldig til å se hvem som blir med videre fra prekvalifiseringen, sier Lassesen.

Inntil fem entreprenører blir prekvalifisert og får være med videre i prosessen. De utvalgte entreprenørene får en frist i desember til å komme med løsningsforslag.

– Deretter skal det avgjøres hvilken entreprenør som totalt sett leverer det beste tilbudet, og derunder det løsningsforslaget som man i fellesskap skal bearbeide videre, forteller Lassesen.

Etter planen skal kontraktsignering og oppstart av forprosjektet skje i mars 2019. Prekvalifiserte leverandører som ikke blir tildelt kontrakt, men som leverer et komplett og gyldig tilbud, vil bli honorert. Honoraret er fastsatt til kr. 300.000,- eks. mva. og er i henhold til gjeldende avgiftsregler fritatt for moms.

Skaper eierskap til prosjektet

– I dette prosjektet får vi med de som skal jobbe med utførelsen allerede i en tidlig fase. Det blir en totalentreprise med samspill i forprosjekt, som går over til en tradisjonell totalentreprise i gjennomføringsfasen, forteller Lassesen

Også tekniske underentreprenører og byggeledelse skal involveres tidlig. Prosjektlederen er sikker på at fokuset på samspill mellom partene vil være bra for kvaliteten og for alle som skal jobbe med prosjektet.

– Vi vet at andre foretak i kommunen har hatt gode erfaringer med slike prosjekter tidligere og gleder oss til å komme i gang. Eierskapsfølelsen til det man jobber med skapes nok også lettere hvis man er med i et prosjekt helt fra begynnelsen.

Emner

Tags

Pressekontakt

Kristin Øyen

Kristin Øyen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 95 88 75 88
Thale Brekke

Thale Brekke

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 480 01 044

Relatert materiale

Relaterte nyheter