Gå videre til innhold
Vil øke gjenbruken av bygningsmasse

Nyhet -

Vil øke gjenbruken av bygningsmasse

Boligbygg Oslo KF har fått 2,3 millioner fra Miljødirektoratet til å finne gode løsninger for gjenbruk av bygningsmaterialer ved rivning av bygg.

– I dag gjenbrukes bygningsmaterialer i forholdsvis liten grad, og bransjesnittet er ca. 30 prosent for gjenbruk av bygningsmaterialer. I fremtiden kan det bli regler om gjenvinningsgrad på opp mot 70 prosent, og det må vi være rustet for, sier klima- og miljørådgiver Gard Skoe Fredriksen, som følger opp klimasatsningsmidlene i det kommunale foretaket Boligbygg.

Foretaket undersøker nå muligheten for et pilotprosjekt, hvor man blant annet ser på hvordan man kan gjenbruke mer av bygg som må rives, især betong og konstruksjonsmaterialer i byggeprosjekter.

Vil gå foran
Målet er at prosjektet skal ha overføringsverdi til andre byggherrer og andre kommuner. Man håper at metodene for materialgjenvinning etter hvert vil kunne implementeres i kravspesifikasjoner som brukes i ulike byggeprosjekter.

– Oslo kommune er en stor aktør i byggebransjen, og som byggherre har vi et ansvar for å sørge for at det blir mindre utslipp fra byggeplassene. Da er det viktig at vi griper mulighetene til å gå foran sammen med bransjen for å finne gode løsninger, sier Fredriksen.

Etter planen skal prosjektet skje i samarbeid med flere andre aktører. I løpet av nær fremtid vil Boligbygg derfor invitere relevante parter til et møte hvor prosjektet presenteres, med mulighet for å bli involvert videre i prosjektet.

Emner

Kontakter

Harald Wisløff

Harald Wisløff

Pressekontakt Kommunikasjonssjef

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge