Gå videre til innhold

Pressemelding -

Dagens Næringsliv omtaler i dag Boligbygg Oslo KF og kjøp av eiendommer

Dagens Næringsliv (DN) har i dag publisert en sak der Boligbyggs boligkjøp for Oslo kommune omtales. I denne saken fremsettes det alvorlige påstander om foretaket og vår kontakt med enkelte aktører i eiendomsmarkedet.

Da DN tok kontakt første gang var foretaket i gang med en intern gjennomgang av rutinene. I begynnelsen av september fikk foretaket kjennskap til informasjon om selgere av boliger og eiendommer som vi tidligere ikke kjente til. På bakgrunn av dette ble BDO engasjert for å gjennomføre en risikokartlegging spesielt knyttet til kjøp av boliger etter direkte henvendelse fra selger og uten annonsering.

Denne undersøkelsen indikerer at det er behov for å styrke rutinene ytterligere når det gjelder loggføring, dokumentasjon og risikovurdering. Dette arbeidet er i gang, og foretaket har samtidig stanset alle kjøp direkte fra selger.

Iverksetter en granskning
I dagens sak i DN fremsettes nye alvorlige påstander, og på denne bakgrunn engasjerer Boligbygg et eksternt selskap for å gjennomføre en granskning.

- Påstandene har en så alvorlig karakter at Boligbygg av hensyn til ansvaret som arbeidsgiver og tilliten til foretaket iverksetter en granskning av de fremsatte påstandene, sier Boligbyggs direktør Jon Carlsen.

På det nåværende tidspunktet kan vi ikke kommentere denne saken ut over dette.

Dersom publikum har informasjon de vil formidle til oss kan de sende til: bbymediasak@bby.oslo.kommune.no

Emner

Kategorier


Om Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har totalansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av mer enn 11 000 boliger, som til sammen utgjør ca. en million kvadratmeter.

Pressekontakt

Kristin Øyen

Kristin Øyen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95 88 75 88
Stine Vedvik

Stine Vedvik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45 73 58 56

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge