Gå videre til innhold

Pressemelding -

Marit Leganger blir ny administrerende direktør i Boligbygg Oslo KF

Boligbyggs styre har besluttet å ansette Marit Leganger (50) som ny adm. dir. i Boligbygg Oslo KF. Hun kommer fra stillingen som stabsdirektør for virksomhetsstyring og økonomi i Forsvarsbygg.

Boligbyggs styreleder Stig L. Bech er svært tilfreds med ansettelsen av Leganger.

- Styret er svært fornøyd med at Marit har takket ja til stillingen. Vi har funnet en solid og engasjert leder med relevant bakgrunn fra eiendom og offentlig forvaltning som vil kunne lede Boligbygg på en meget god måte fremover. Hennes oppgave er krevende. Hun skal lede arbeidet med å gjenreise tilliten til foretaket etter den vanskelige kjøpssaken, slik at de store ressurser og kvaliteter som jeg vet bor i staben - på alle områder – fullt og helt kan rettes mot den viktige oppgaven foretaket har. Jeg gleder meg til Marit er på plass over sommeren.

- Samtidig takker jeg Øivind Christoffersen for den sporty kjempeinnsats som er gjort i overgangsfasen, han har vært en trygg og kompetent leder gjennom en vanskelig periode.

Boligbygg har siden januar blitt ledet midlertidig av Øivind Christoffersen, som overtok da tidligere adm. dir. fratrådte sin stilling i desember 2017.

Leganger har utdannelse fra Universitet i Bergen med hovedfag i Medievitenskap, fra BI og har en master i Strategisk ledelse fra NHH. Hun har arbeidet i Forsvarsbygg siden 2007, først som kommunikasjonsdirektør, siden som direktør for Skifte eiendom, og nå som stabsdirektør. Leganger kjenner i tillegg foretaket hun nå skal lede fra tidligere. Hun var avdelingsdirektør i Boligbygg Oslo KF i de tre første årene etter at foretaket ble opprettet i 2004.

Leganger vil tiltre stillingen senest 1. oktober og ser frem til å ta ledelsen i foretaket:

-Boligbygg betyr veldig mye for veldig mange mennesker i Oslo. Jeg ser frem til å lede foretaket videre gjennom det som ligger foran oss. Både eiere, samarbeidspartnere, leietakere og omverdenen generelt skal ha tillit til at vi løser vårt viktige samfunnsoppdrag på en god måte, sier Leganger.

Kontaktpersoner:

Stig L. Bech, styreleder tlf.: 913 72 668
Marit Leganger, ny adm. dir. tlf.: 920 67 676

Emner

Kategorier

Regions


Om Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med mer enn 11 000 boliger og ca. en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger. Våre boliger er fordelt på alle 15 bydeler, og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg.

Kontakter

Kristin Øyen

Kristin Øyen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95 88 75 88
Stine Vedvik

Stine Vedvik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45 73 58 56

Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Med ca. enn 11 500 boliger og en million kvadratmeter er foretaket Norges største utleier av boliger.

Vi skal sørge for trygge og gode boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.

Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og miljø.

Boligbygg Oslo KF
Wergelandsveien 1/3
0167 Oslo
Norge