Pressemelding -

Vinter og kulde gir økt fare for boligbrann

Vinterkulden har satt seg i store deler av landet, og i helgen er det ventet enda kaldere vær enkelte steder. Norsk brannvernforening frykter flere branner som følge av sprengfyring i kulda.

-Vi ser det samme hvert år. Når vinteren er på det kaldeste fyrer vi naturligvis mer. Belastningen på det elektriske anlegget øker og vi fyrer mer i ovn og peiser. Dette øker risikoen for boligbrann, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Det er naturlig at vi skrur opp varmen når det blir kaldt, men det kan være fornuftig å ta noen forholdsregler for å unngå brann. Eldre el-anlegg bør kontrolleres og eventuelt oppgraderes av en autorisert installatør. Og de som fyrer med ved, bør være sikre på at skorstein og ildsted er i orden.

Januar og desember er de store brannmånedene i Norge. For å forebygge brann i kuldeperioder med stor belastning på det elektriske anlegget, anbefaler Brannvernforeningen en jevnlig sjekk i sikringsskapet. Om det lukter svidd eller sikringer er så varme at de er ubehagelig å berøre, bør man umiddelbart redusere strømforbruket og kontakte en autorisert installatør.

- Unngå dessuten bruk av skjøteledninger til elektriske varmekilder som panelovner og vifteovner med høy wattstyrke, poengterer Søtorp videre.

For alle som benytter vedfyring til oppvarming av boligen, er det viktig å forvisse seg om at skorsteiner og ildsteder er i orden. I tvilstilfeller bør man få skorstein og ildsteder sjekket av fagfolk på området.

En vanlig feil i forbindelse med vedfyring er å fylle opp ovn eller ildsted med store mengder ved. Under fyringen holdes trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Dette kalles rundfyring og medfører dannelse av beksot i skorsteinen. Mye beksot kan føre til brann i skorsteinen.

- Rådet vårt er å benytte mindre og hyppigere ilegg av ved kombinert med god trekk. Det gir både en renere og mer økonomisk forbrenning, forklarer Søtorp.

Statistikk fra DSB viser at 39 personer døde i brann i Norge i 2018, og desember toppet den dystre statistikken med åtte branndøde. Les mer om denne statistikken her: https://brannvernforeningen.no/nyheter/2019/01/flere-omkommer-i-brann/

Related links

Emner

  • Sikkerhet

Kategorier

  • brannstatistikk
  • brannfare
  • brannsikkerhet
  • kulde
  • vinter

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.

Pressekontakt

Rolf Søtorp

Pressekontakt Administrerende direktør 90535643