Blogginnlegg -

Digitalisering under covid-19: hvordan helseteknologi har utviklet seg under pandemien

Gjennom covid-19-pandemien har det vært en økning i virtuelle medisinske konsultasjoner og fjernbehandling, noe som har ført til et raskt oppsving i digitale løsninger. Denne digitale responsen har i stor grad vært ledet av primærhelsetjenesten, fordi behandlingen av covid-19-pasienter har vært høyeste prioritet for mange leverandører av sekundærhelsetjenester.

Standarden innen sekundærhelsetjenesten fortsetter dermed å være konsultasjoner ansikt til ansikt og
oppfølginger ved fysisk oppmøte. I mange tilfeller er det imidlertid ikke behov for å besøke et sykehus bare for å ha en samtale med noen. Men sekundærhelsetjenesten er ikke klar for digitalisering helt enda. Nærmere 30 % av legene innen sekundærhelsetjenesten er «langt fra» eller «bare litt» klare for innføring av digitale teknologier

Related links

Emner

  • Data, telekom, IT

Kategorier

  • digitalisering
  • brother norge
  • merking i helsesektoren

Relatert innhold