Gå videre til innhold

Siste nytt

Foto: Magnus Nilsen / Sparkel

buildingSMART Norges nyeste medlem løser et av entreprenørenes største utfordringer


Manglende kontroll på mengder, kostnader og miljøfotavtrykk i byggeprosjekter er et av utfordringene Sparkel ønsker å løse, nå blir de medlem av buildingSMART Norge for å øke samarbeidet i bransjen.

"Vi er veldig glade for å få med oss Sparkel inn i nettverket, de løser et reelt problem hvor potensialet for å øke informasjonsflyten i prosjekter er stor", sier Alessia Bellini, Fagnettv

Pressekontakt

Thorkild Stray

Pressekontakt Markedskoordinator 98015180

buildingSMART Norge

buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Vi jobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. buildingSMART er en medlemsbasert organisasjon som per i dag har om lag 140 medlemsbedrifter i Norge.

buildingSMART Norge
c/o Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo
0330 OSLO
Norge