Gå videre til innhold

Siste nytt

Foto: Statens vegvesen. Elin Dalen-Rasmussen

Gjennom et samarbeid med Statens vegvesen oppretter buildingSMART Norge et nytt infrastrukturdomene i nettverket.

Domenet vil bli ledet av Elin Dalen-Rasmussen, rådgiver for digitale modeller i Statens vegvesen, og har oppstartsmøte tirsdag 22. august hos buildingSMART Norge hvor bransjen er invitert.
buildingSMART Norge er stolte av å kunngjøre lanseringen av et nytt domene i nettverket, nemlig Infrastrukturdomenet. Det nye domenet representerer en betydelig utvidelse av nettverket og vil fungere som en n

Kontakter

Thorkild Stray

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig 98015180

buildingSMART Norge

buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Vi jobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. buildingSMART er en medlemsbasert organisasjon som per i dag har om lag 140 medlemsbedrifter i Norge.

buildingSMART Norge
c/o Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo
0330 OSLO
Norge