Gå videre til innhold
Platous gate 16
Platous gate 16

Nyhet -

​18. januar 2019 stenges Servicetorget. Bydel Gamle Oslo flytter ut av lokalene i Platous gate 16

Servicetorget vil bistå innbyggere med barnehagespørsmål og søknader om barnehageplass frem til 18. januar.

Fra 18. januar vil medarbeiderne på Link kontoret i Kolstadgata 1 (K1) bistå med informasjon om barnehageopptak og oppholdsbetaling. Telefon til Link kontoret: 469 33 340.
I tillegg vil «Utvidet åpen helsestasjon» kunne besvare spørsmål knyttet til barnehager hver fredag kl. 10.00 – 14.00. Helsestasjonen holder til i Familiehuset, Grønland 30.

Fra februar/mars 2019 overtar Fagsenteret i Platous gate 12 ansvaret for bistand og spørsmål om barnehageopptak og oppholdsbetaling.

Gjelder det andre tjenester, kan kontaktsenteret i Oslo kommune kontaktes på telefon:
21 80 21 80.
På Oslo kommunens nettside: www.oslo.kommune.no finnes oversikt over kommunens tjenester, kontaktpersoner samt søknadsskjemaer. 

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Marte Kvam Eide

Marte Kvam Eide

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Avdeling Lokalsamfunn 90128103

Velkommen til Bydel Gamle Oslo!

Gamle Oslo er en bydel i utvikling. Som følge av utbygging på områdene Ensjø, Kværnerbyen og Bispevika er den med sine 60.000 innbyggere byens nest mest folkerike bydel. Mangfold og stor variasjon i levekår kjennetegner bydelen og gir unike muligheter og utfordringer. Les mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Sammen med våre innbyggere og andre aktører jobber vi for å realisere visjonen «sammen om løsninger». Bydelens prioriterte satsingsområder for 2022-2025 er arbeid og aktivitet, forebyggende og tidlig innsats, helhetlige og tilgjengelige tjenester og gjensidige og robuste partnerskap.

Gamle Oslo består av delbydelene: Grønland, Kampen, Enerhaugen (med deler av Gamlebyen), Nedre Tøyen, Vålerenga, Ensjø (og Valle), Etterstad (og Helsfyr og Brynseng), Kværnerbyen (resten av Gamlebyen, Ryenberget og Nygårdskollen) og Bispevika (Sørenga, Loenga, Grønlia, Bjørvika øst) og øyene utenfor.

Bydel Gamle Oslo
Hagegata 22
0653 OSLO Oslo
Norge