Skip to main content

​Bydelen og næringslivet i dialog om deltidsjobber for ungdom

Nyhet   •   mai 29, 2019 07:54 CEST

Fra venstre: Bydelsdirektør Tore Olsen Pran, Abdirahman M. Muhumed som har jobb, David Adampour Rema 1000, Jørgen Holst Nordic Choice, leder bydelsutvalget Line Oma, Anita Hole Kiwi, Sara Barzinje Jobbsøkerhjelpen, Nosizwe Baqwa Tøyen Unlimited.

Nordic Choice, Kiwi og Rema 1000 var blant aktørene fra det lokale næringslivet som stilte opp da leder av bydelsutvalget, Line Oma og bydelsdirektør Tore Olsen Pran inviterte til dialog om hvordan de sammen skal få flere unge fra bydelen i deltidsjobb. Engasjementet var stort og innspillene mange under rundebordskonferansen på Aktivitetshuset K1 på Tøyen 27. mai.

La ungdommene få vise hva de duger til!

-Vi erfarer at deltidsjobb bidrar til at flere unge fullfører videregående skole og at den enkelte er bedre rustet til å få seg en fast jobb senere, sier Sara Barzinje, veileder i Jobbsøkerhjelpen. Jobbsøkerhjelpen er et gratis tilbud for ungdom som ønsker seg jobb.

Bydel Gamle Oslo er den bydelen i Norge med flest barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Mange ungdommer klarer seg godt, men det er også mange som strever med å få seg en deltidsjobb når de ikke har gode rollemodeller eller voksenpersoner som kan gi relevante tips, råd og støtte på veien inn i arbeidslivet. Bydelen ser et stort behov for at disse ungdommene får en sjanse til å vise at de duger og inviterte derfor utvalgte representanter fra næringslivet, sosiale entreprenører og frivilligheten til dialog.

-Bydelsutvalget har hvert år prioritert sommer- og deltidsjobb til unge. Nå ønsker vi å få til en dugnad med næringslivet i bydelen for å gi ungdom muligheter de ikke har i dag. Bydelen skal nå samordne og rigge seg sånn at vi bedre kan møte næringslivet, presiserer Line Oma.

Jørgen Holst fra Nordic Choice, People and Culture Manager, Anita Hole, distriktssjef i Kiwi Øst og David Adampour, kjøpmann i Rema 1000 fortalte om sitt sosiale engasjement, hvordan de rekrutterer og hva de ser etter.

Tinderapp for å koble ungdommer og næringsliv?

-Bydelen er for fragmentert, sier Tore Olsen Pran. -Bydelen må ha tydeligere konsepter og tale med en stemme overfor næringslivet. Vi trenger en koblefunksjon mellom ungdommene som trenger det mest og bedriftene.

Blant deltakerne fra næringslivet fant vi Sonja Horn fra Entra, Vigdis Saure fra BaneNor, Morten Müller fra Vy og Eline Friis fra Skanska. Praten gikk livlig mellom dem og sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner som Nabolagshager, Tøyen Unlimited, Forandringshuset og Tøyen Sportsklubb.

Forslagene til samarbeid og tiltak var mange og det ble presisert at vi er nødt til å skille mellom tiltak for dem som kun trenger noen enkle råd og tips, og dem som trenger vesentlig tettere oppfølging.

Noen foreslo å lage en «Tinderapp» som kan koble ungdommer og arbeidsgivere. Andre mener det er behov for å koble på skolen. Mentorordninger og partnerskapsavtaler med større bedrifter ble nevnt. Ikke minst diskuterte man muligheten for store bedrifter til å tilby småjobber som ikke krever spesifikk faglig kompetanse, men gir de yngste arbeidstakerne muligheten til et første møte med arbeidslivet. Det ble også presisert at samarbeid med frivilligheten og sosiale entreprenører vil kunne bidra til raskere endring og mer dynamiske løsninger.

-Innspillene fra næringslivet, sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner om muligheter og forventninger til bydelen er utrolig verdifulle. Vi tar med oss innspillene i det videre arbeidet, bekrefter Oma.