Skip to main content

Guidet omvisning på Tøyen populær under global konferanse for byutvikling

Nyhet   •   mai 28, 2019 12:38 CEST

Tøyen Sportsklubb gir mange barn på Tøyen en trygg og aktiv fritid.

Det er folka på Tøyen som skaper et godt nabolag
Turen startet på Tøyen Torg deltakeren fikk vite om områdeløftet, og om hvordan bydelen samarbeider med innbyggere, frivillighet og næringsliv for å gjøre Tøyen til et enda bedre sted å bo. Besøket var spesielt interessert i hvordan innbyggere setter ideer ut i livet, skaper og deltar på møteplasser og er involvert i ulike sider ved utviklingen av lokalsamfunnet. – Det er folka som skaper et godt nabolag, og det aller fineste med Tøyen er engasjementet som finnes her, sier Sigrid Heiberg fra områdeløftet.

Tøyen Sportsklubb gir barna en trygg og aktiv fritid
På Biblo fikk de besøkende treffe Sindre Andresen fra Tøyen Sportsklubb (TSK), som stolt viste frem TSK sin nye olabil og fortalte om hvordan TSK jobber for å tilby gode og trygge fritidsaktiviteter for de unge på Tøyen. Tøyen skole har på få år gått fra å ha ingen etnisk norske barn som søkere, til å bli en populær nabolagsskole for alle, med gratis AKS, kulturskole og et stort fritidstilbud. - Om vi skal få trygge og aktive voksne i nabolaget, må vi skape trygge og aktive barn, sier Andresen.

Timekred for å stimulere til frivillig innsats
På Aktivitetshuset K1 traff deltakerne Nosizwe Baqwa fra Tøyen Unlimited, en nabolagsinkubator som hjelper Tøyenfolk med å utvikle og gjennomføre gode ideer til å løse utfordringer i nabolaget gjennom sosiale foretak. Tøyenbeboer Ole Pedersen fra det sosiale foretaket Nedenfra, som jobber for en åpnere og mer demokratisk byutvikling, fortalte om TimeKred, som utvikles gjennom områdeløft Grønland og Tøyen med støtte fra Oslo kommune. TimeKred er en sosial valuta som stimulerer til frivillighet og deltagelse der det trengs, og bidrar til økt livskvalitet blant lokalbefolkningen. Konferansen UFGC betalte 4000 kroner til TimeKred for omvisningen, som slik skal støtte frivillig innsats på Tøyen.