Gå videre til innhold
God stemning på oppstartsmøtet av Bydelsmødre i bydel Gamle Oslo.
God stemning på oppstartsmøtet av Bydelsmødre i bydel Gamle Oslo.

Pressemelding -

Bydelsmødre: Brobyggere og ambassadører

Det er 26 kvinner samlet til første samling i bydelshuset 15. mars. Etter en rekrutteringsprosess og intervjurunde har de blitt valgt ut til å delta på bydelens første grunnutdanning av Bydelsmødre. 

- Vi vet fra intervjuene at mange av dere allerede er bydelsmødre, dere hjelper andre og gjør mye for bydelen. Gjennom denne grunnutdannelsen får dere diplom og anerkjennelse for arbeidet dere gjør, forteller Amira Zantouti fra scenen. 

Fra oppstartsmøtet av Bydelsmødre bydel Gamle Oslo. Foto: Marte K. Eide

Gjennom 17 kurskvelder skal kvinnene tilegne seg kunnskap om sentrale temaer som helse, familie og samfunn, og får besøk av forelesere fra ulike instanser i bydelen. Målet er at Bydelsmødrene skal få god kjennskap til tjenestene og tilbudene, og etter endt grunnutdanning gå ut i sine lokalmiljøer og nettverk for å spre informasjon og skape inkluderende møteplasser. 

- Dere skal bli en bro mellom kvinner, familien og bydelstjenester. Dere skal bryte myter og tabuer. Dere skal få kunnskap og være ambassadører som hjelper andre kvinner, sier Raisa Rehman til de fremmøtte.

Amira Zantouti og Raisa Rehman er initiativtakere bak oppstart av Bydelsmødre i bydel Gamle Oslo. Rehman har tidligere vært bydelsmor i bydel Grorud og er godt kjent med opplegget. Zantouti har et stort nettverk i bydelen og ble nylig kåret i "Årets ildsjel" i bydelen av Vårt Oslo.

Amira Zantouti med de nye Bydelsmødrene. Foto: Marte K. Eide

Hva er Bydelsmødre?

  • Bydelsmødre er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeidet
  • Organisasjonen ble grunnlagt i 2016 av Nasreen Begum
  • Hovedmålsetningen til Bydelsmødre er å bidra til bedre levekår for kvinner og familier, ved å bygge bro mellom kvinnene og lokalsamfunnet
  • Gjennom snitt frivillig arbeid har bydelsmødre hatt stor suksess med å støtte og styrke isolerte og hjemmeværende kvinner med minoritetsbakgrunn.

- Engasjementet er sterkt i bydel Gamle Oslo og vi gleder oss til å se hva dere får til, sier leder av Bydelsutvalget Emil Alnæs.

Fra oppstartsmøtet. Fremst sitter leder av Bydelsutvalget Emil Alnæs.

Kvalifiserte brobyggere

Om ikke lenge vil en gruppe frivillige bydelsmødre stå klare som kvalifiserte brobyggere i Bydel Gamle Oslo. De skal være en bro mellom kvinner, familien og bydelstjenester.

En viktig del av arbeidet er å bryte ned tabuer og myter som kan eksistere i innvandrermiljøene. Vandrehistorier og vrangforestillinger om barnevernet, helsetjenester og skoletilbud er med på å gi et beslutningsgrunnlag basert på frykt og ikke informasjon, noe Bydelsmødrene skal være med på å endre.

- Jeg var en av dere. Jeg var redd for å si ja til tilbudene, redd for at hvis jeg sa ja ville det bety at jeg ikke var en god nok mor. Det var skummelt, men når jeg sa ja og begynte å bruke tjenestene gikk ting veldig bra. Barnet mitt som hadde behov for det fikk ekstra hjelp på skolen. Barna mine deltok på fritidsaktiviteter og fikk nye venner. Det var ikke farlig likevel, forteller Nasreen Begum, grunnlegger og daglig leder av Bydelsmødre Norge fra scenen.

Nasreen Begum (t.v.) og Raisa Rehman. Foto: Marte K. Eide

De erfaringene Begum fikk ville hun gjerne dele med andre mødre i nettverket. Hun ville hjelpe andre kvinner, slik at de skulle bruke de tjenestene som bydelen hadde tilgjengelig. Litt etter litt ble Bydelsmødre til.

"Formålet med Bydelsmødre er å gi kvinner den kunnskapen og støtten de har behov for slik at de kan ta de beste valgene for seg og sin familie" - Nasreen Begum, grunnlegger av Bydelsmødre Norge

- Som bydelsmødre kan dere skape trygge rammer slik at andre mødre kan ta beslutninger selv, sier Begum til stor applaus.

15 land og 18 språk

Kvinnene som skal bli Bydelsmødre i bydel Gamle Oslo kommer fra 15 forskjellige land og snakker hele 18 ulike språk. Dette er en fordel. Det er ikke nødvendigvis mangelen på informasjon som gjør at minoritetskvinner vegrer seg for å benytte seg av offentlige tjenester, men at denne informasjonen ikke alltid kommer frem.

- De trenger noen som ligner på dem, som de stoler på som kan gi de råd og hjelpe de til å ta informerte beslutninger, forteller Begum.

- Det er en fin investering for bydelen å skape interkulturell kompetanse med Bydelsmødre som kan nå ut til en gruppe som det offentlige ikke når ut til.

Mange av kvinnene har bodd i bydelen i mange år. De har store nettverk, mange kjenner hverandre igjen fra språkopplæring eller nærbutikken i gata. Motivasjonen for å hjelpe andre kvinner er stor. 

Joginder Ditta. Foto: Marte K. Eide

- Norge er det beste landet i verden som støtter kvinner, forteller Joginder Ditta.

- Vi må gi sjanse til andre, hvis ikke kommer vi ikke videre. Mødre må bli en del av verden utenfor huset. Det er bedre å støtte hverandre og seg selv. Jeg har fem barn hjemme, men jeg er også ute og gjør andre ting for meg selv, sier hun.

Verdien av et lokalsamfunn

Praten mellom bydelsmødrene går som smurt. Det er mye latter og entusiasme. Mange er glade for å kunne ta del i et viktig prosjekt som kan gjøre en stor forskjell for andre kvinner. 

God stemning på første samling for Bydelsmødre i bydel Gamle Oslo!

- Vi er her for å hjelpe hverandre! sier Dina Khaliqi.

- Jeg er en person som vil hjelpe og bli kjent med andre, da sover jeg ekstra godt. 

Warda Mahmoud Salih forteller at det for henne er viktig å dele informasjon til andre om det som skjer i bydelen. 

- Det er mange jeg kjenner som ikke vet noe om de mange aktivitetene som skjer i bydelen, spesielt det som er for barn. Når de deltar kan de møte andre foreldre og få større nettverk, sier hun. 

Warda Mahmoud Salih (t.v.) og Dina Khaliqi. Foto: Marte K. Eide

Daglig leder av Bydelsmødre Norge, Nasreen Begum, er imponert over de kommende bydelsmødrene og innsatsen til koordinatorene for Bydelsmødre i bydel Gamle Oslo, Raisa Rehman og Amira Santouti.

- De har store nettverk og vil føre til tryggere nabolag. De kan oppmuntre andre beboere til å bruke tjenestene i bydelen slik at det fungerer på best mulig måte, sier Begum.

- Jeg blir rørt og inspirert når jeg ser innsatsen som kvinner gjør i lokalsamfunnet, når de utveksler erfaringer og forteller om sine opplevelser.

Bydelsfedre

Siden 2016 har organisasjonen Bydelsmødre hatt 189 bydelsmødre gjennom grunnutdanning, fordelt på syv bydeler i Oslo og fire kommuner. Men hva med fedrene?

- Far er viktig i barnas hverdag. Vi har opprettet Bydelsfedre gruppe i bydel Alna og Østensjø. Det er for å synliggjøre fars rolle i lokalsamfunnet og informere om hva det vil si å være far i Norge, avslutter Begum. 

For mer informasjon om Bydelsmødre kontakt: 

Amira Zantouti, kooridinator

T: 457 30 611


Raisa Rehman, prosjektleder

T: 948 09 478


For mediekontakt og bilder:

Marte K. Eide, Kommunikasjonsrådgiver

T: 901 28 103

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Marte Kvam Eide

Marte Kvam Eide

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Avdeling Lokalsamfunn 90128103

Velkommen til Bydel Gamle Oslo!

Gamle Oslo er en bydel i utvikling. Som følge av utbygging på områdene Ensjø, Kværnerbyen og Bispevika er den med sine 60.000 innbyggere byens nest mest folkerike bydel. Mangfold og stor variasjon i levekår kjennetegner bydelen og gir unike muligheter og utfordringer. Les mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Sammen med våre innbyggere og andre aktører jobber vi for å realisere visjonen «sammen om løsninger». Bydelens prioriterte satsingsområder for 2022-2025 er arbeid og aktivitet, forebyggende og tidlig innsats, helhetlige og tilgjengelige tjenester og gjensidige og robuste partnerskap.

Gamle Oslo består av delbydelene: Grønland, Kampen, Enerhaugen (med deler av Gamlebyen), Nedre Tøyen, Vålerenga, Ensjø (og Valle), Etterstad (og Helsfyr og Brynseng), Kværnerbyen (resten av Gamlebyen, Ryenberget og Nygårdskollen) og Bispevika (Sørenga, Loenga, Grønlia, Bjørvika øst) og øyene utenfor.

Bydel Gamle Oslo
Hagegata 22
0653 OSLO Oslo
Norge