Tiltak for triveligere nabolag - søk støtte nå

Blogginnlegg   •   jan 20, 2021 11:06 CET

Ønsker dere nye tiltak for å skape triveligere og tryggere nabolag? Da kan kan dere søke om bomiljøtilskudd fra Oslo kommune. Borettslag, sameier, velforeninger og andre grupperinger kan søke om støtte. Søknadsfrist er 15.april 2021.

Tilskudd til frivilligheten og Grønne midler - søk nå

Nyheter   •   jan 14, 2021 10:49 CET

Bydel Stovner gir tilskudd til frivillige organisasjoner og Grønne midler, søknadsfrist er 28.januar 2021. Her får du nærmere informasjon om tilskuddsordningene og hvordan du søker.

Nå åpner BUA Stovner

Blogginnlegg   •   jan 12, 2021 10:40 CET

BUA Stovner og Liabakken skisenter åpner sesongen onsdag 13.januar. Hos BUA Stovner kan du låne gratis skiutstyr, både slalåm og langrenn, helt gratis.

Møt vår nye prosjektleder for BUA Stovner

Blogginnlegg   •   jan 06, 2021 09:26 CET

Utlånssentralen BUA Stovner i Liabakken har fått ny prosjektleder - bli kjent med Nora Sperre Vangsnes. Hun skal også jobbe med idrett og friluftsliv i Bydel Stovner.

Godt nyttår fra delprogram nærmiljø!

Blogginnlegg   •   des 29, 2020 13:30 CET

2020 har for alle vært et spesielt år. Groruddalssatsingen og delprogram nærmiljø på Stovner har naturlig nok kjent på konsekvensene av pandemien. Likevel er mye skjedd i de ulike prosjektene det siste året, her får du en oppsummering.

Digital veiledning på Jobbsenter for unge

Blogginnlegg   •   des 28, 2020 08:51 CET

Til tross for pandemien har Jobbsenter for unge opprettholdt tilbudet om veiledning av ungdom som vil søke seg jobb. Det digitale veiledningstilbudet har fått god respons fra unge arbeidssøkere på Stovner.

Følg med på hva som skjer i Tokerudparken

Blogginnlegg   •   des 22, 2020 09:07 CET

Vil du følge med på hva som skjer videre med Tokerudparken på Vestli? Nå er det kommet opp et informasjonspunkt i parken, der du blir oppdatert om hva som skjer med prosjektet og hvordan du kan gi tilbakemeldinger eller bidra.

Tilbud for barn og ungdom - jul og nyttår 2020

Blogginnlegg   •   des 18, 2020 09:52 CET

Bydel Stovner har tilbud for barn og ungdom alle dager i juleferien 2020, med unntak av julaften og nyttårsaften. Her får du en oversikt over de ulike tilbudene i bydelen.

Takk for tilbakemeldingene om mulighetsstudie Tokerudparken

Blogginnlegg   •   des 17, 2020 09:07 CET

Over 200 mennesker har svart på spørreundersøkelsen som ble gjort om mulighetstudien for Tokerudparken på Vestli. Mange er positive til forslaget om å dele parken opp i fire soner, med blant annet sosial samvær for barnefamilier, dyrking av blomster og grønnsaker og et sted for ungdom.

Ta en tur i aktivitetsløypa på Vestli

Blogginnlegg   •   des 02, 2020 09:16 CET

Har du sett de røde plakatene rundt omkring på Vestli? Forrige uke kom det opp en ny aktivitetsløype i området. Postene er nummerert fra Vestli skole i nord til Lille Wembley i sør, men du kan velge rekkefølge helt selv – og du trenger ikke å besøke alle på én dag.

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonsrådgiver
  • savwrawph.ykpiegervtstmcorxfffdt@brvsrpr.odsslldo.ezkovzmmqnunkle.qvnodf
  • 99011088

Om Bydel Stovner

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Adresse

  • Bydel Stovner
  • Karl Fossums vei 30
  • 0985 Oslo