Gå videre til innhold

Blogginnlegg -

Presseinformasjon Det Norske Byggemøtet 2018

Praktisk informasjon

Det Norske Byggemøtet avholdes på Meet Ullevål i Meet salen, kl. 10.00 – 16.00, onsdag 17.oktober 2018 .

Det Norske Byggemøtet er en møteplass for de bedrifter og bedriftsledere som ønsker og har tro på at økt samarbeid mellom de ulike aktørene i byggeprosessen kan øke produktiviteten og dermed styrke konkurransekraften i norsk bygg, anlegg og eiendomsnæring. Her skal vi inspirere, motivere til dialog og bidra til at vi blir verdens mest bærekraftige byggeindustri.

Presse som ønsker å være tilstede på Det Norske Byggemøtet kan registrere seg ved å sende en mail til brd@byggreisdeg.no og kan hente sin presse-akkreditering ved inngangen til Meet Ullevål salen. Vi minner om at alle deltakerne får gratis lunsj.

Program

Du kan lese mer om det oppdaterte programmet for Det Norske Byggemøtet  her.

Introduksjon av våre foredragsholdere

Cilie Holmes Indahl
Dagens konferansier er Cilia Holmes Indahl. Hun er bærekrafts direktør i Aker BioMarine, nylig kåret til Europas mest innovative selskap. Hun er også Co-Founder av Sustainability Hub Norway og fagekspert på bærekraftige forretningsmodeller. Du kan lese mer om Cilia Holmes Indahl  her.

Carl Otto Løvenskiold
Løvenskiold er leder av styret i Bygg Reis Deg AS og er en av initiativtagerne til at selskapet ønsker å bidra til en utvikling av hele byggenæringen. Du kan lese mer om Carl Otto Løvenskiold her.

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen
Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen er begge forskere og forsker på bærekraftige forretningsmodeller. Sammen har de skrevet boken RESTART. Du kan lese mer om Sveinung og Lars Jacob her.

Sverre Tiltnes
Sverre Tiltnes er direktør i Bygg21 og har bred erfaring fra mange ledd i byggenæringens verdikjede. Du kan lese mer om Sverre Tiltnes og Bygg21 her.

Jon Olav Sigvartson og Kjell Kvarevål
Jon Olav Sigvartson er eneste byggmester i Bygg21. Han brenner for effektivisering og god drift og er en av syv styremedlemmer i Bygg21. Han kommer til Det Norske Byggemøtet, sammen med Kjell Kvarevål, for å gjøre sine analyser og hypoteser rundt ByggPuls rapporten. Kjell Kvarekvål er markeds og kommunikasjonsdirektør i JM Norge og er utdannet siviløkonom.

Jon Sandnes
Administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL), som er den ledende interesseorganisasjonen i byggenæringen. Du kan lese mer om Jon Sandnes  her.

Monica Mæland
Monica Mæland ble kommunal- og moderniseringsminister i januar 2018. Hun er tidligere næringsminister og har lang erfaring som politiker. Hun skal på Det Norske Byggemøtet dele ut Gullhammeren 2018 til fem ulike vinnere i hvert sitt fokusområde. Du kan lese mer om Monica Mæland her.

Snøhetta
Tonje Frydenlund er direktør i Snøhetta og aktivt med i Bygg21 sin arbeidsgruppe om industrialisering. Du kan lese mer om Tonje Frydenlund her.

Dr. Whitney Austin Gray
Ansvarlig for helseundersøkelser og utvikling av innovative design strategier og produkter som bidrar til å øke helse og velvære gjennom utforming av bygninger. Du kan lese mer om Dr. Whitney Austin Gray her.

James Drinkwater
Direktør i World Green Building Council og ansvarlig for deres europeiske nettverk. Han har god innsikt i hvilke bygg og byggeprosjekter som er de mest bærekraftige i verden. Du kan lese mer om James Drinkwater  her.

Våre Jurydeltagere
Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom er jury leder for plan og byggeprosess. Thor Olaf Askjer er administrerende direktør i forretningen og har tidligere hatt stillingen som administrerende direktør i J.M. Byggholt.

Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse er juryleder for kvalitet og bærekraft. Katharina er daglig leder i Grønn Byggallianse.

Karsten Hjertholm fra Stor Oslo prosjekt er juryleder for samhandling. Karsten leder Bygg21s arbeidsgruppe «Samhandling i byggeprosjekter,» som du kan lese mer om her.

Tonje Frydenlund fra Snøhetta er juryleder for industrialisering. Tonje leder arkitektkontoret Snøhetta i Norden og Europa.

Bård Frydenlund fra AF Gruppen er juryleder for kompetanse som konkurransefortrinn. Han har Ansvar for virksomheten i Sverige, HR og Kommunikasjon.

Emner

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Cathrine Barth

Cathrine Barth er klar for å presentere sirkulære byggeklosser på Det Norske Byggemøtet

Cathrine Barth er co-founder for Circular Norway, en ny næringsforening etablert for å akselerere overgangen til en sirkulærøkonomi i Norge. Sirkulærøkonomi regnes for en av de mest virkningsfulle retningene for å nå de ambisiøse klimamålene i Parisavtalen. For å utvikle sirkulære løsninger som fungerer – trengs ny innovasjon. På Det Norske Byggemøtet vil hun presentere Byggflokens arbeid.

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS

CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge