Gå videre til innhold
 H.K.H. Kronprins Haakon hilser på de ansatte hos Glava under årets Bygg Reis Deg.
H.K.H. Kronprins Haakon hilser på de ansatte hos Glava under årets Bygg Reis Deg.

Nyhet -

Bygg Reis Deg 2017 ble en suksess både for utstillere og besøkende

Bygg Reis Deg har nå analysert mer enn 2000 tilbakemeldinger fra personer og utstillere. Resultat viser at begge parter er svært godt fornøyd med årets arrangement.  Kvaliteten på standene, bredden i utvalg av utstillere, personalet på messen og den totale tilfredsheten hos både utstillere og besøkende har fått høy score.

Bygg Reis Deg startet i strålende solskinn, onsdag 18. oktober, med storfint besøk av H.K.H. Kronprins Haakon akkompagnert av Kampen Janitsjar. Dagen markerte at alle forberedelser og detaljer var på plass til å ta imot 564 utstillere og 42.535 besøkende. Arrangøren hadde en ambisjon om å skape byggenæringens viktigste møteplass og de besøkendes og utstillernes dom er at dette ble i stor grad innfridd. Bygg Reis Deg har som misjon å skape møteplasser som kan bidra til økt kunnskapsdeling og konkurransekraft og her var det mer enn 4000 deltagere på ulike seminarer og konferanser i tillegg til et rekordstort antall besøkende.

I ettertid har vi reflektert over hvor mange muligheter som finnes for å kunne bygge både raskere, bedre og mer bærekraftig enn vi gjør i dag, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø. Raskere fordi vi må bruke de produktene og verktøy som finnes både fysisk og digitalt samtidig som samspillet mellom de ulike verdiskaperne i byggeprosessen øker. Bedre fordi vi fortsatt har mye å gå på for å få frem produktenes egenskaper og verdi i forhold til bærekraftige bygg over tid. Vi må sørge for at beslutningstagere får tilstrekkelig informasjon og rådgiving slik at både offentlige og private byggherrer velger sine med hovedvekt på kundeopplevelsen de ønsker i løpet av byggverkets levetid fremfor pris, avslutter Nybø.

På bakgrunn av utstillernes og de besøkendes tilbakemeldinger er Nybø sikker på at Bygg Reis Deg og Det Norske Byggemøte har livets rett også i årene som kommer, og ønsker derfor velkommen tilbake til Det Norske Byggemøte 17. oktober 2018.

Emner

Kategorier

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge