Gå videre til innhold
Aktiv Bygg AS, Renovasjon av fasade, Gamle Dame Pilestredet 12
Aktiv Bygg AS, Renovasjon av fasade, Gamle Dame Pilestredet 12

Nyhet -

Byggenæringen holder hjulene i gang

For å sjekke pulsen i byggenæringen tok vi kontakt med Amund Alm som er daglig leder i Aktiv Bygg med 40 ansatte. I tillegg har vi gjennomført en ny undersøkelse  blant våre utstillere som skal gi svar på hvordan en viktig del av Norges største fastlandsnæring takler det pågående koronavirusutbruddet. Her dannes det et bilde av at bransjen i stor grad bidrar til å holde hjulene i gang. 94% har uendret bemanning eller kun delvis permittert ansatte.

Amund Alm kan fortelle oss at det første de gjorde da de så at situasjonen eskalerte var å ta tak i de gode HMS rutinene de allerede hadde innarbeidet og styrke disse.

Vi har 40 ansatte og mange underleverandører fra ulike selskap så det viktigste var å ta tak i alle hygienetiltakene og sørge for at vi var ekstra påpasselige med disse slik at vi kunne redusere smittefaren og faren for at de ansatte ble syke, sier Alm. Dette medførte at vi hang opp informasjon på norsk og engelsk på alle byggeplasser og minnet om viktigheten av god hygiene med håndvask og renhold. I tillegg delte vi ledelsen i 2 grupper hvor halvparten ble plassert på hjemmekontor og halvparten var aktive ute på byggeplass. På den måten har vi sikret «backup» i alle funksjoner og kan sikre at vi opprettholder driften dersom noen skulle bli syke.

Det er tydelig at Aktiv Bygg har en god bedriftskultur og er godt forberedt på usikre tider for Amund fremstår veldig trygg og rolig i en kritisk situasjon.

I undersøkelsen som ble gjennomført i forrige uke ble det stilt spørsmål om hvordan bedriftene er påvirket av situasjonen, hvilke forventninger man har til økonomisk utvikling, etterspørsel og bemanningssituasjonen og hvordan de tenker om utviklingen i norsk byggenæring de neste to årene.

Administrerende direktør i Bygg Reis Deg, Gunnar G. Nybø sier følgende om undersøkelsen: – Vi i Bygg Reis Deg er i kontinuerlig kontakt med aktørene i byggenæringen generelt og våre utstillere spesielt. Det bidrar til at vi fanger opp mange relevante tilbakemeldinger. Vi så et behov for å få en finger på pulsen rundt den pågående situasjonen, og har derfor initiert denne undersøkelsen. Generelt er vårt inntrykk at bransjen er forsiktige optimister, noe som understrekes av at vi også de to siste ukene har hatt en positiv salgsutvikling for messen i oktober neste år.

Her følger noen av resultatene i undersøkelsen.

I hvilken grad har din virksomhet blitt påvirket av koronavirusutbruddet?

Av de virksomhetene som har besvart er det 37% som har blitt påvirket mye eller svært mye av det pågående utbruddet. 46% oppgir at de har ingen eller liten påvirkning av situasjonen og 17% sier de har liten eller svært lite påvirket av situasjonen.

Hva er dine forventninger til forretningsresultater og økonomiske utsikter for din virksomhet?

Selv om virksomhetene i praksis ikke er sterkt påvirket av situasjonen forventer de fleste en negativ effekt både på resultater og den økonomiske utsikten for bedriften.

Har dere opplevd endring i etterspørselen.

De negative forventingene til den økonomiske utviklingen skyldes nok i stor grad at de fleste av respondentene har opplevd en negativ endring i etterspørselen. 40% har opplevd negativ eller svært negativ utvikling i etterspørselen.

Har dere gjort endringer i bemanningen.

49% av respondentene har uendret bemanningssituasjon mens 42% har innført delvis permittering. Det tyder på at virksomhetene sørger for å holde hjulene i gang og at de er i stand til å produsere, levere og distribuere sine varer- og tjenester.

I hvilken grad tror du koronaviruset vil endre aktiviteten i norsk byggenæring de kommende 2 årene.

De fleste tror at vi vil oppleve en negativ endring i byggenæringen de kommende to årene. 34% tror aktiviteten vil få en negativ utvikling mens 45% tror vi vil få litt negativ utvikling.

Vi konkluderer med at respondentene i undersøkelsen har klart å opprettholde driften av egen virksomhet selv om situasjonen er snudd opp ned. De siste dagers innspill om at det må legges til rette for at byggenæringen kan opprettholde sin aktivitet vil derfor være avgjørende for at respondentene skal kunne øke etterspørselen sier Nybø. Noen positive unntak i etterspørselen finnes blant annet i varehandelen (ifølge Informasjonskontoret for farge og interiør, IFI) som faktisk på enkelte områder opplever økt etterspørsel i privatmarkedet.

Om Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg arrangerer en messe annethvert år som samler over 500 utstillere og 40.000 faginteressert publikum og profesjonelle fra byggenæringen. 80% av utstillerne er norske.

Om undersøkelsen

I perioden 26/3-20 kl 12.00 til 27/3.20 kl 16.00 ble det gjennomført en undersøkelse blant 453 norske utstillere på Bygg Reis Deg (15,6% besvarte undersøkelsen)

Ny undersøkelse vil bli utarbeidet om 14 dager. Vedlagt ligger undersøkelsen i sin helhet. 

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
Stensberggaten 27
0130 Oslo
Norway