Gå videre til innhold
Byggenæringens Innovasjonspris deles ut hvert annet år
Byggenæringens Innovasjonspris deles ut hvert annet år

Nyhet -

Hvem vinner Byggenæringens Innovasjonspris 2023?

Byggenæringens Innovasjonskonferanse har til hensikt å belyse næringens innovasjonsbehov og løsninger. Her vil vi få høre 8 kandidater som er kvalifisert til å motta Byggenæringens Innovasjonspris 2023.

Prisen deles ut annethvert år til et firma, organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning.

Tor Inge Hjemdal er administrerende direktør i DOGA og juryleder for byggenæringens innovasjonspris. Han innleder konferansen før de ulike kandidatene skal presentere seg.

De ulike kandidatene presenterer seg:

Kandidat 1: «Asak FLYT»

Klimaendringer, styrtregn og urbanisering resulterer i mer overvann. Dagens eksisterende overvannssystem er ikke tilstrekkelig rustet for denne utviklingen, og det fører til oversvømmelser og store materielle skader. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet koster overvannet samfunnet mellom 3,3 og 5,8 milliarder norske kroner årlig. Asak FLYT er designet for å møte disse utfordringene og består av tre sekskantede heller som håndterer overvann via infiltrasjon.

Kandidat 2: «Respo Sirkulærterrazzo»

Byggenæringen står for 15-20% av klimagassutslippene i Norge og innen 2030 skal disse kuttes med 55%. Det betyr at alle aktørene i bransjen kontinuerlig må jobbe for å levere mer bærekraftige løsninger. Respo Sirkulærterrazzo er et eksempel på dette: Denne løsningen gjenbruker byggavfall, som ellers ville blitt kastet, til å produsere nye, unike terrazzofliser og gulv.

Kandidat 3: «Bærekraftspanel»

Vyrk AS har gjort seg bemerket med sitt Bærekraftpanelet, som har som mål å være det mest bærekraftige panelet på markedet med et sirkulært livsløp. Panelet har en kjerne av resirkulerte trematerialer og en finért overflate i ulike treslag, som eik, bjørk eller valnøtt.

Kandidat 4: «SmartKalk»

Byggenæringen i Norge går mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Et viktig steg i denne retningen er innføringen av SmartKalk Miljø, et program utviklet av Holte for å beregne og vurdere miljøpåvirkningen av byggeprosjekter.

Kandidat 5: «Init»

Byggenæringen står for 40% av verdens utslipp, en skremmende realitet som illustrerer nødvendigheten av en radikal endring. Init, utviklet av Kvist Solutions AS, kan være nøkkelen til en slik endring. Init er nemlig den første komplette plattformen for planlegging, gjennomføring og forvaltning av miljøsertifikater for bygg- og eiendomsbransjen.

Kandidat 6: «BEAst Supply»

BEAst Supply 4.0-prosjektet tar betydningen av digitalisering og bærekraft i byggenæringen på alvor. Gjennom bruk av standardiserte handelsmeldinger og implementering av miljødata i elektronisk kommunikasjon, kan aktørene i bransjen enkelt ta i bruk digitale verktøy gjennom allerede etablerte løsninger. Slik krever det lite tilpasninger, og viktig informasjon for å ta bærekraftige valg og fremme grønnere praksiser blir tilgjengelig for flere. Dette initiativet gjør det mulig å transformere bygge- og anleggsbransjen til en mer bærekraftig og effektiv sektor.

Kandidat 7: «TØRN»

Tradisjonelt sett har det vært vanskelig for byggevarehandelen å finne en effektiv måte å håndtere overskuddsvarer på. Tørn har derfor fokusert på å utvikle en tjeneste som best mulig løser dette problemet for forhandlerne av overskuddsvarer.

Kandidat 8: «Elektrifiseringspartner»

Aneo Build leverer “plug-and-play” lade- og battericontainere, hvor deres mest populære produkt, Hummingbird, en mobil hurtiglader på hjul, øker mobilitet og fleksibilitet i prosjektene. Med sine mobile ladeløsninger baner de vei for en mer bærekraftig byggenæring.

Før vi skal dele ut prisen vil Helene Friis som er markedsdirektør i Innovasjon Norge og medlem av juryen informere om hvilke muligheter Innovasjon Norge kan bidra til å realisere for bedrifter som tenker seg ut av landet med sine innovative løsninger.

Utdeling av Byggenæringens innovasjonspris 2023 ved juryleder Tor Inge Hjemdal

Påmelding til Det Norske Byggemøtets, Innovasjonskonferansen 20.oktober.

Emner

Kategorier

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge