Gå videre til innhold
Niclas Svenningsen, leder for strategi- og relasjonsstyringsenheten i UNFCCCs sekretariat, holder foredrag under Åpningskonferansen på Bygg Reis Deg 2017.
Niclas Svenningsen, leder for strategi- og relasjonsstyringsenheten i UNFCCCs sekretariat, holder foredrag under Åpningskonferansen på Bygg Reis Deg 2017.

Pressemelding -

Åpningskonferansen: Hvilken forskjell kan byggenæringen i Norge utgjøre når det gjelder bærekraft og miljø?

Onsdag 18. oktober åpner Bygg Reis Deg 2017 på Norges Varemesse, Lillestrøm. ”Åpningskonferansen - Samspill for en smart og grønn byggenæring” har mange høydepunkter, og vil trekke linjene til byggenæringens arbeid med å bidra til Paris-avtalen. Under Åpningskonferansen vil Bygg Reis Deg også sette søkelyset på innovative løsninger og produkter igjennom prisutdelingen Byggenæringens Innovasjonspris, og hedre en innflytelsesrik person gjennom en årrekke ved utdelingen av Byggenæringens Ærespris.

"Som Norges største fastlandsnæring er byggenæringen i en unik posisjon til å bidra til smart grønn vekst. Paris-avtalen ga oss tydelige mål for å møte klimaendringene og å redusere utslipp. Åpningskonferansen ser på hvilken måte FNs Bærekraftmål er relevant for norsk byggenæring og hva norsk byggenæring har å vinne på å lede an. Gjennom dyktige foredragsholdere belyses tematikken, og vi skal vise og premiere gode eksempler", sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør, Bygg Reis Deg AS.

FNs 17 Bærekraftmål har gitt oss et strategisk globalt veikart for å møte både lokale og globale mål for et grønnere og smartere samfunn. Åpningskonferansen på Bygg Reis Deg 2017, ledet av konferansier Dag Erik Pedersen, vil fokusere på nettopp dette. Foredragene vil blant annet gi status og veivalg for norsk byggenæring ved Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister og Arvid Moss, President i NHO tar for seg hva som må til for en grønn, smart og bærekraftig byggenæring. Aktører i byggenæringen vil ha en samtale på̊ scenen hvor vi ser på FNs 17 Bærekraftmål som strategigrunnlag for samspill. En av høydepunktene under åpningskonferansen er foredrag fra Niclas Svenningsen.

Niclas Svenningsen, leder for strategi- og relasjonsstyringsenheten i UNFCCCs sekretariat, vil i sitt foredrag trekke linjer til byggenæringens arbeid med å bidra til å oppfylle Paris-avtalen. UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) var organisasjonen som muliggjorde at så mange land sluttet seg opp om avtalen gjennom eminent tilrettelegging. Han vil spesielt peke på bærekrafts målene som et veikart for å redusere utslipp, jobbe målrettet med strategisk samarbeid og samspill i byggenæringen, også på tvers av landegrenser.

Fullstendig konferanseprogram er tilgjengelig på https://min.byggreisdeg.no/shared/program. Registrer deg gratis som besøkende på Bygg Reis Deg her for å få adgang til både utstillingen og konferanse- og seminarprogrammet. Konferansene har begrenset med plasser. Registrer deg på https://min.byggreisdeg.no/login (Husk: du må først registrere deg som besøkende). 

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge