Gå videre til innhold
Foto: Kunstner og entreprenør Mikael Genberg på Bygg Reis Deg 2017.
Foto: Kunstner og entreprenør Mikael Genberg på Bygg Reis Deg 2017.

Pressemelding -

Arkitektur skaper verdier i samfunnet

19. oktober gikk konferanse 4: Urban utvikling – fra samfunnshus til sentrum av stabelen på Bygg Reis Deg. Infrastruktur, urbanisering og bærekraft stod på agendaen. En spennende og motiverende avslutning på konferansen sørget Mikael Genberg for.

Byer over hele verden vokser – og de vokser raskt. I dag lever halvparten av verdens befolkning i byen, og urbaniseringen vil fortsette i mange tiår framover. I løpet av de neste 10-15 årene innebærer dette en satsning på bærekraftig byplanlegging, infrastruktur, fornybarenergi og mobilitetsløsninger. Dette åpner for at byer kan bli inkubatorer for smarte grønne løsninger. Det krever ledelse, innovasjon, mot og samspill i hele byggenæringen.

Det er en bred enighet i byggenæringen om å jobbe for et lavutslippssamfunn der likhet og velferd står like sterkt. Hittil har vårt velferdssamfunn basert seg på den norske oljen. Byggenæringen står for 40% av all energibruk, og derfor bør Norges største distriktsnæring vise vei i overgangen i mye større grad. Individualisering er en sterk drivkraft i de nordiske landene og derfor er det avgjørende med boliger som er tilpasset moderne familier.

“Arkitekturen er mer enn å skape form til et rom. Arkitektur kan være et virkemiddel til å skape verdier i samfunnet” sier Camilla Moneta, fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund.

Moneta forteller at hun har opplevd byggherrer med høye forventninger og lave ambisjoner, og dette ønsker hun å endre. Energieffektive boliger, også kjent som plusshus, er kanskje fremtiden som venter byggenæringen. Å skape innovative og robuste leverom er med på å skape god samfunnsøkonomi, denne nye måten å bygge på har en helsefremmede og gunstig effekt. Byer som tilrettelegger for grønne og sosiale løsninger bidrar til at befolkningen blir inkludert og friskere, og det bør derfor være et større fokus på å maksimere mulighetene og mindre fokus på risiko i byggeprosjekter.

Når vi gjør det vi vil, fungerer vi best

”Det krever ikke så mye å lage noe ekstraordinært. Det krever modighet, en visjon og kompetanse. Vi må vite hva vi vil. For det er når vi gjør det vi vil, vi fungerer på vårt beste”, sier kunster Mikael Genberg.

Da kunsteren ringte NASA trodde de ikke på han, men Mikael Genbergs røde hus på månen er nå en realitet. Kunstinstallasjonen er den første av sitt slag. Genberg gir håp for byggenæringen og resten av verden og viser at alt faktisk er mulig. Månehuset representerer kreativiteten som bor i oss alle, og de skiftende identitetene vi har i én kropp, sier han. Her begynner historien om veien fra kunstner til sjefsarkitekt på et luksushotell midt i skogen i Kina. Etter en dag med mye fagstoff fylte Genberg konferansen med latter, motivasjon og nok inspirasjon til å forlate Bygg Reis Deg for å skape noe nytenkende.

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge