Gå videre til innhold
Digital Arena på Bygg Reis Deg messen i 2019. Foto: Vegard Breie
Digital Arena på Bygg Reis Deg messen i 2019. Foto: Vegard Breie

Pressemelding -

Bygg Reis Deg satser videre på Digital Arena sammen med Bim Verdi

Bygg Reis Deg har investert mye i aktiviteter som bidrar til økt forståelse for bruk av digitale verktøy i byggenæringen. Nå har selskapet engasjert rådgiver Bård Krogshus i Bim Verdi til å lede arbeidet med å sette sammen både aktiviteter og seminarer for spesialister, toppledere og fagfolk på Digital Arena under Bygg Reis Deg messen i 2021.

Bygg Reis Deg skal bidra til økt kunnskapsdeling for å skape økt konkurransekraft i norsk byggenæring og Bim Verdi jobber hver dag med å belyse mulighetsrommet innen digitaliseringsarbeidet gjennom flere temagrupper.

Vi har flere Byggstemmer som påpeker at det er et stort uforløst potensial i byggeprosessen gjennom økt bruk av digitale løsninger. I 2017 arrangerte vi Digital Arena for første gang og i år skal vi løfte frem arbeidet med digitalt veikart 2.0 på vår topplederkonferanse. Vi opplever at digitalisering er en av nøklene for å kunne bli en mer produktiv- og bærekraftig næring og derfor velger vi å fortsette vårt samarbeid med rådgiver Bård Krogshus og Bim Verdi på dette fagområdet, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø.

Bård Krogshus, rådgiver i Bim Verdi og Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg. Foto: Arve Brekkhus.

Bygg Reis Deg er møteplassen for alle i byggenæringen. Her møtes toppledere og spesialister. Det sier seg selv at vi i administrasjonen må knytte oss til dyktige fagfolk på ulike spesialområder for å skape en best mulig utviklingsarena, sier Nybø.

I ethvert byggeteam er det behov for økt kunnskap om de digitale mulighetene. For å finne ut hva som gjelder og kunne tilby et godt aktivitetsprogram trenger vi i Bygg Reis Deg hjelp til utvikling av ulike aktiviteter på Digital Arena. Det viktige arbeidet med å øke søkelyset på digitale løsninger og potensialet for høyere produktivitet, bedre kvalitet og store miljøforbedringer, vil vi gjerne at Bård Krogshus og nettverket BIM Verdi skal hjelpe oss med, sier Nybø.

Løsninger med vekstpotensial

Nybø er av den oppfatning at Krogshus har vært en viktig pådriver i digitaliseringsarbeidet i byggenæringen og medspiller på dette området helt siden oppstarten av konseptet Digital Arena i 2017.

– Det er vårt ønske at Krogshus skal koordinere arbeidet med å finne og vise frem de mest spennende og banebrytende eksemplene. Her er alle aktører velkommen til å ta kontakt slik at vi kan få frem de eksemplene med størst potensial for felles verdiskaping og vekst, avslutter Nybø.

Ser for seg en naturlig videreutvikling

Bård Krogshus har et ønske om at neste års Digital Arena på Bygg Reis Deg 2021 blir en videreutvikling av fjorårets opplegg. Vi må sørge for å involvere flere slik at vi får frem alle de gode initiativene og løsningene til forbedring av byggeprosessen.

– Vi vil fortsette å dyrke det praktiske og matnyttige. Først og fremst gjennom seminarer og prosjektbriefinger. Vi vil forsterke innslaget av målrettet kompetanseformidling, faktiske erfaringer og innsikt i prosjekter på prosjektområdet «Digital Byggeplass». Her ønsker vi alle gode forslag velkommen og ser frem til produktivt samspill med alle gode krefter, avslutter Krogshus.

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge