Gå videre til innhold
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Konferanse 2: Digitalt samspill mot 2025 på Bygg Reis Deg, 18. oktober.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på Konferanse 2: Digitalt samspill mot 2025 på Bygg Reis Deg, 18. oktober.

Pressemelding -

​Det digitale veikartets fødselsdag

Det har blitt snakket mye om digitalisering, men nå går vi fra ord til handling. Samarbeidsavtalen om digitalisering innen bygg, anlegg- og eiendomsnæringen ble signert av representanter fra norsk politikk, arbeidstaker- og arbeidsgivere i norsk byggenæring onsdag 18. oktober som en del av Konferanse 2: Digitalt Samspill mot 2025.

På Bygg Reis Deg har det blitt signert en avtale mellom BNL, NHO, LO, samtidig som alle deltagere på konferansen ble oppfordret til å signere selv i Digital Arena i Hall E. Avtalen skal sikre en felles plattform for digitalisering i byggenæringen. En slik avtale har aldri tidligere vært inngått, og den er forpliktende. Dette kommer det norske folk til gode gjennom en mer konkurransedyktig Norsk byggenæring, og lavere priser på enkeltjobber og prosjekter, for alle interessenter. Samtidig vil den sikre felles standarder for åpenhet og transparens, samt en mer pålitelig og fremtidsrettet byggenæring.

Byggenæringens Landsforening mener avtalen er viktig fordi næringen består av mange forskjellige fag som skal levere sin kompetanse og sine produkter når noe skal bygges. For at hele verdikjeden skal kunne bygges med én digital penn må hele næringen gjøre dette i takt, og det er her veikartet kommer inn som en samlende enhet. Når det kommer til bærekraft og effektivisering vil det digitale veikartet sette mål som går ut på å redusere kostnadene med 33%, redusere klimagassutslipp med 50% og oppnå 50% raskere prosjektgjennomføring.

En oppgave som kunne ta en til to uker å løse, tar nå ca. 30 minutter med BIM. Det er tydelig at det skjer noe når vi ser ny teknologi i aksjon”, fortalte Jon Sakarias Liknes fra Kruse Smith.

Han presenterte sin bedrifts erfaring med digitalisering på Konferanse 2: Digitalt samspill mot 2025 på Bygg Reis Deg, 18. oktober. Kruse Smith fokuserer på visualisering, integrasjon og automatisering, og bekreftet at det var lettere å ta gode beslutninger tidligere og at tiden ble brukt på å faktisk løse problemer i stedet lure på hvordan de skulle gjøre det. Det er et av kjennetegnene ved den digitale byggeplassen at man skal digitalisere planleggingen og prosjekteringsprosessen før man faktisk setter spaden i jorden, og dermed oppnå fortrinnene Liknes forteller om.

I tillegg skal alle prosjekter bygges etter en digital tvilling. Denne digitale tvillingen skal også kunne benyttes i en driftsfase ved at det fysiske bygget og den digitale tvillingen kommuniserer med hverandre. Det vil optimalisere både drift og vedlikehold av bygget.

Martin Fischer, Professor ved Stanford University gjestet Konferanse 2: digitalt samspill mot 2025 på Bygg Reis Deg, 18. oktober. Hans forskning baserer seg på å forbedre produktiviteten i gruppeprosjekter involvert i å designe, konstruere og drifte fasiliteter, og å fremme bærekraftighet i det menneskeskapte miljøet.

Er det om 10 år nok å ha kompetente folk? Hvis svaret er nei må vi bringe digitalisering inn i våre bedrifter. Det finnes mange felter innenfor digitaliseringen å utforske, blant andre mobilteknologi, sky, virtuelle miljøer, artificial intelligence”, trekker Fischer frem i sitt foredrag.

Byggenæringen har et stort potensiale til å forbedre produktiviteten og effektiviteten ved hjelp av digitalisering, nyskapende teknologi og nybyggingsteknikker. Men hva kreves for å integrere de nye teknologiene i strategi, prosjektering, utvikling og drift? Noe flere aktører eniges om etter signeringen er at det digitale veikartet vil være en plattform som vil legge til rette for utviklingen. 

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg 2017 arrangeres fra 18-21. oktober på Norges Varesse, Lillestrøm. Åpningstider er 10.00-19.00 ons-fre, og 10.00-18.00 på lørdag. Registrer deg her for fri adgang til messen.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge