Gå videre til innhold
Eli H. Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene oppfordret til en helomvending i rekruttering av kvinner
Eli H. Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene oppfordret til en helomvending i rekruttering av kvinner

Pressemelding -

Helomvending i rekruttering av kvinner

Det er ingen hemmelighet at kvinner er underrepresenterte i byggenæringen. På Bygg Reis Deg 2017 sin konferanse "Seriøse og bærekraftige byggeteam" fredag 20. oktober, oppfordret Eli H. Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene til en helomvending i rekruttering av kvinner.

Byggenæringen snakker kontinuerlig om behovet for digitalisering, men Heyerdahl Eide ønsker å få en holdningsendring i et mannsdominert felt. En forutsetning for å være en seriøs aktør i den norske byggenæringen krever høy kompetanse. Derfor trenger utøvende håndverkere en representativ arbeidskraft som inkluderer dyktige kvinner.

For øyeblikket finnes det få kvinner på “gulvet” på norske byggeplasser, og jobber som oftest i administrerende roller. For å få til en holdningsendring må skoler og utdanningsinstitusjoner bli flinkere til å formidle yrkesfag som et attraktivt og bærekraftig valg for alle kjønn. Gjennom reguleringer og kvoteringer har de større selskapene vært flinkere til å representere kvinner i bransjen, likevel er det en utfordring for de mindre firmaene å ha en kjønnsbalansert arbeidskraft.

Heyerdahl Eide leder rørbransjens kvinnenettverk, som har som formål å støtte jenter inn i bransjen gjennom en mentor- og fadderordning. Nettverket er oppkalt etter Norges første kvinnelige rørleggermester i en alder av 62 år, Ingeborg Markussen. Mentorprogrammer som Ingeborg Nettverk er med på å å lede kvinner inn i bransjen på en naturlig og positiv måte. Rørentreprenørene forteller at de har fått positive tilbakemeldinger på ordningen, og at tilskuddet av kvinner i bransjen har bidratt til økt arbeidskvalitet og en hyggeligere arbeidsplass for alle parter. Lett tilgang til informasjon om yrkesfag bør være tilrettelagt for alle generasjoner. Markussen er et eksempel på at det er aldri for sent å realisere yrkesdrømmen.

“Hos Rørentreprenørenes opplæringskontor i Hordaland har vi flest kvinnelige lærlinger på landsbasis. Vi holder til i Bergen og jeg tror regionen har vært spesielt flinke til å tilrettelegge for kvinner i bransjen. Skolene i Bergen har fagdager for 9. Klassinger. Hvert år holder vi av fjorten dager hvor vi har besøk av femten elever per dag for at de skal bli bedre kjent med det vi jobber med. Det har vært mye pågang fra unge kvinner, og jeg føler ordningen bidrar til en økt interesse for faget. Hos oss er kjønn uvesentlig. Flere kvinner i industrien gir en bedre innsikt i faget”, sier Jan Olav Vang i Rørentreprenørene.

Det har aldri blitt bygd så mange komplekse bygg innen bygg og anlegg som i dag. Derfor må det være raske og flinke folk i alle ledd. Utdanningsinstitusjoner og skolerådgivere har ikke vært flinke nok til å informere skoleelever som ikke har bestemt seg for studieretning, det samme gjelder fjerning av stigma rundt yrkesfag. Skolen kan hjelpe til å fjerne kjønnsskillet ved å inkludere alle i valg av yrke i fag som utdanningsvalg. Endring av linjenavn fra maskiningeniør til energi og miljø har vært avgjørende for kvinnerepresentasjonen på NTNU. Mange har fått høre at man ikke vil få en karriere gjennom yrkesfag, men sannheten er en annen. Med yrkesfag åpner det seg en helt ny verden for muligheter. Med videreutdanning og spisskompetanse kan en studere og jobbe innenfor bærekraftige og interessante mål som er med på å endre norsk infrastruktur.

Emner

Kategorier


For å få adgang til Bygg Reis Deg 2017 må du ha billett. Registrer deg gratis som besøkende på Bygg Reis Deg her for å få adgang til både utstillingen og konferanse- og seminarprogrammet.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge