Gå videre til innhold
Foto: Vegard Breie. Næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen og styreleder i Bygg Reis Deg Carl Otto Løvenskiold
Foto: Vegard Breie. Næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen og styreleder i Bygg Reis Deg Carl Otto Løvenskiold

Pressemelding -

THINK BIG - Det Norske Byggemøtet 2019

I en stappfull sal i Norges Varemesse, var det knyttet store forventninger til åpningskonferanse til Det Norske Byggemøtet i regi av Bygg Reis Deg, Think Big. Klimaendringer og bærekraft har preget nyhetsbildet og stadig flere næringer den siste tiden. Nå er man spent på hvordan byggenæringen skal håndtere de kommende utfordringene som er varslet.

Konferansen åpnet på spektakulært vis da den norske balansekunstneren Eskil Rønningsbakken rekonstruerte det ikoniske bildet “Lunch atop a skyscraper”. Sammen med sine med-dansere, balanserte han på toppen av en bjelke med New York anno 1930 bak seg. For Carl Otto Løvenskiold er dette bildet en god beskrivelse for at den norske byggenæringen nå må begynne å snakke sammen.

- På samme måte som karene på bjelken høyt over New York, må vi i byggenæringen snakke sammen og løse utfordringene i fellesskap. Vi skal sikre at vi har de beste forutsetningene for å bygge Norge i fremtiden, sier Løvenskiold.

Han mener det skjer mye bra på innovasjonsfronten, men erkjenner at det fortsatt er mye å gjøre. Samtidig påpeker han at næringen ikke kan ta regningen alene: også myndighetene må legge til rette for mer innovasjon, forskning og klimavennlige investeringer.

  • Her er det tydelig at byggenæringen har store ambisjoner for videre utvikling, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vi befinner oss på Norges varemesse, i selskap av landets største fastlandsnæring. Selv om vi liker å si at “vi bygde landet”, fortsetter vi stadig å bygge det, leder Isaksen videre.

- Disse næringene berører alles liv, vi er alle avhengige av det og det florerer stor innovasjonskraft her.

Isaksen avviser de påståtte ryktene om hvordan byggebransjen er “bakpå” og lite innovative. Som motargument trekker han fram den nyåpnede Mapei-fabrikken i Nord-Odal. Han forteller om hvordan 5 % av Mapeis omsetning hvert år konsekvent går til forskning og utvikling, og videre hvordan fabrikken i Nord-Odal tilrettelegger for at bygdas ungdommer skal få komme inn i arbeidslivet. Isaksen understreker hvordan dette er flotte tiltak for å være både sosial, grønn, lønnsom og bærekraftig samtidig.

  • Innovasjon er en drivkraft, og i tilfeller som dette gagner det ikke kun bedriften i seg selv, men også allmenn-folket og lokalsamfunnet, roser han.

Når det kommer til omstilling og det grønne skiftet, frykter Isaksen at begrepet har fått en negativ valør. - Alternativet til omstilling er ikke at ting forblir det samme, forklarer han. Det er heller at dersom endringsbehovet blir så stort at det ikke kan holdes tilbake, brister demningen uavhengig av hvor godt den er konstruert.

Videre sier Isaksen at forskning, utdanning og arbeidsliv må foregå tettere og at det må løftes i næringslivet. Hvis vi ikke klarer å utvikle oss og løfte kunnskap og innovasjon, vil det være vanskelig å nå de målene byggenæringen setter seg, fortsetter han:

  • I 2050 skal Norges Co2-utslipp være i balanse. Dersom en bransje ikke kan være med på denne omstillingen, eier ikke bransjen livets rett. Men bransjene på Bygg Reis Deg HAR livets rett, og er allerede godt i gang.

For å oppnå målene som er satt må man som dere sier, “Think Big”, avslutter Isaksen.

Tiltak for det grønne skiftet

Et av de store spørsmålene under konferansen var hvilke muligheter byggenæringen har for å bidra til å nå målet om grønn omstilling innen 2030. Til å svare på dette spørsmålet hadde Bygg Reis Deg invitert administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer, leder for bærekraftstjenester i EY Norge, Mali Hole Skogen fra teknologi- og bærkraftsdirektør i IKT-Norge, og administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes. De var alle enige om at næringen står overfor store omveltninger.

Idar Kreutzer er også utvalgsmedlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, er enig i at blikket må løftes og ber om at det tas grep om klimaendringene som preger oss. Kreutz forteller i panelet om et villere, våtere og varmere klima i vente, og sier det er viktig at næringen planlegger godt for ikke å bare møte de kravene som byggherrene skulle hatt, men også innovere for å kunne tilpasse seg klimaendringene.

  • I dette grønne skiftet finnes forretningsmulighetene, sier Kreutzer. Han viser til ønsker om tverrfaglige samarbeid.

Som Bygg Reis Degs egne styreleder Carl Otto Løvenskiold sa under åpningen av konferansen, er kontakter viktig: “God ledelse og samarbeid, samt god allianse mellom næringer og myndigheter, er essensielt for å lykkes”, sa han.

Æresprisen ble utdelt til Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta for sin ekstraordinære innsats med å fremme og bidra til positiv utvikling for byggenæringen både nasjonalt og internasjonalt.

Related links

Emner

Kategorier


Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Relatert innhold

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge