Gå videre til innhold

Video -

Politikere og næringen er enige: Byggenæringen er en viktig del av klimaløsningen. Men tilskudd og insentiver må på plass

Byggenæringen er fastlands-Norges største næring og sysselsetter mer enn 400.000 mennesker. De står også 50% av energiforbruket vårt. Ved å effektivisere energiforbruket tar vi som nasjon stor skritt i retning mot klimamålene som er satt for 2030. - Byggenæringen står klar, men akkurat nå er det politikerne som henger igjen, oppsummerer Mathilde Tybring-Gjedde etter politikerdebatten.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mov
  • Lengde: 2:29
Last ned

Emner

Kontakter

Gunnar Glavin Nybø

Gunnar Glavin Nybø

Pressekontakt Administrerende Direktør 95768899

Møteplassen med de beste løsningene for bygg, bolig og anlegg.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.

Bygg Reis Deg AS
CJ Hambros Plass 2D
0164 Oslo
Norge