Gå videre til innhold
Støyskjermer som spiser klimagass

Dokument -

Støyskjermer som spiser klimagass

Knust betong er et nytt miljøverktøy langs norske veier. Gabioner med knust betong vil ta opp store mengder CO2 fra luften i den prosessen som kalles karbonatisering.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Pressekontakt

Vetle Houg

Vetle Houg

Pressekontakt Daglig leder +47 481 55 478
Kirsti Skogseth

Kirsti Skogseth

Pressekontakt Prosjekt- og informasjonsansvarlig 95 81 69 25

Relaterte nyheter