Gå videre til innhold
Eirik_Sodal

Bilde -

Eirik_Sodal

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 6000 x 4000, 7.07 MB
Last ned

Pressekontakt

Nina Zimmer

Nina Zimmer

Pressekontakt External Communications and Public Relations +47 90770195

Relaterte nyheter