Gå videre til innhold
Utsett av fisk i iFarm i Vesterålen
Utsett av fisk i iFarm i Vesterålen

Pressemelding -

4. versjon av iFarm satt ut i Vesterålen

iFarm-prosjektet har som mål å bedre fiskens helse og velferd i merdene ved hjelp av kunstig intelligens. Cermaq har nå satt ut fisk i fjerde versjon av iFarm på et anlegg i Vesterålen hvor operasjonelle forbedringer og fôringsoptimalisering står i fokus.

iFarm er et konsept som er basert på kunstig intelligens og maskinlæring, som skal gjøre det mulig å gjenkjenne hver enkelt fisk i en merde og gi den egen oppfølging og en egen helsejournal. Det vil gi bedre fiskehelse og velferd, og vil være et stort fremskritt for havbruksnæringen.

iFarm-prosjektet er et samarbeid mellom Cermaq og BioSort, og Cermaq har fått tildelt 4 utviklingskonsesjoner med iFarm.

For ca 3 år siden ble det satt ut fisk i iFarm for aller første gang. Den gangen var det knyttet mest spenning til hvordan fisken ville trives i konstruksjonen og hvordan samspillet mellom ulike iFarm-komponenter og fiskens atferd ville bli.

iFarm tilbake i Øksnes i Vesterålen

Årsaken til det lange utviklingsløpet er at erfaringer og læring underveis skal bidra til forbedringer til neste utsett, slik at prosjektet i hvert utsett skal kunne teste ut en forbedret versjon av iFarm.

Nå er vi på 4. versjon av iFarm, som altså er satt ut på Langøyhovden i Vesterålen, der også versjon 2 ble gjennomført.

«Det er spennende å være med på innovasjon og teknologiutvikling. Vi vet jo at denne fjerde versjonen har en del endringer sammenlignet med andre versjon som vi også kjørte, så det blir interessant å se hvordan det blir å drifte det denne gangen», sier Cermaqs driftsleder i Vesterålen Sten Viggo Hansen.

Operasjonelle forbedringer og fôrfaktor i fokus

I testingen av den første versjonen av iFarm var Cermaq og BioSort opptatt av å etablere forståelse av hvordan iFarm påvirker fiskeatferd og få grunnleggende læring om iFarm-konstruksjonen.

På 2. versjon av iFarm ble det jobbet mye med alternative versjoner av sensorhuset som fisken svømmer gjennom og hvordan driften må tilpasses iFarm. Eksempler på dette var å få til en effektiv og god fôring av fisken under nottaket og effektive håndteringsoperasjoner.

På versjon 3, som fortsatt pågår, har vi mest oppmerksomhet på sensorene som registrerer fisken, på datainnsamling og maskinlæring, og på videreutvikling av mekanismen som sorterer ut fisk med transport av utsortert fisk til overflaten for oppfølging.

I 4. versjon av iFarm vil prosjektet ha mest fokus på operasjonelle forbedringer og fôrfaktor, forbedringer i maskinlæring og hvordan utstyret i merda presterer. Samtidig vil Cermaq og BioSort teste 3. generasjon sorterer.

«Dette fjerde utsettet er faktisk ett utsett mer enn det som var satt opp på opprinnelig prosjektplan, der det var tatt høyde for 3 utsett og 3 versjoner av iFarm. I forhold til målene som er satt for prosjektet er vi sånn sett i rute. Vi har imidlertid hatt noen operasjonelle utfordringer underveis når det gjelder tilvekst og fôrfaktor. Samtidig har driftsoperasjoner som for eksempel avlusing vært omfattende nettopp på grunn av iFarm-utstyret i merdene. Selv om dette ikke er definert inn i de opprinnelige prosjektmålene til utviklingstillatelsene, er det viktig for iFarm-konseptet å lykkes med oppnåelse av god tilvekst og fôrfaktor. Derfor har vi ønsket å dra prosjektet videre med et fjerde utsett for å få mer kunnskap og se om vi kan komme lengre på disse områdene», sier Cermaqs prosjektleder for iFarm Karl Fredrik Ottem.

Emner

Regions


Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter. Hver dag produserer vi mer enn 1 million måltider med sunn og klimavennlig laks. Vår True Arctic laks nytes av kunder i mer enn 30 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet nord for Polarsirkelen, langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Kontakter

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Pressekontakt Communications Manager +47 924 90 676
Lars Galtung

Lars Galtung

Pressekontakt Director of Sustainability and Communication + 47 98214812

Bærekraftig matproduksjon

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter. Hver dag produserer vi mer enn 1 million måltider med sunn og klimavennlig laks. Vår True Arctic laks nytes av kunder i mer enn 30 land over hele verden.

Cermaq Norway AS
Nordfoldveien 165
8286 Nordfold
Norge