Gå videre til innhold
Oversiktsbilde over tomten
Oversiktsbilde over tomten

Pressemelding -

Cermaq har valgt Total Betong som byggleverandør til det nye RAS-anlegget på Sørøya

Anlegget vil utformes spesielt med tanke på biosikkerhet og fiskevelferd, og skal produsere ca. 12 millioner postsmolt årlig. Når det står ferdig i 2025 vil det gi 24 nye arbeidsplasser i Hasvik kommune.

I juni satte Cermaq spaden i jorden på Sørøya for oppstart av grunnarbeidene for det nye postsmoltanlegget med mål om å få ferdig mest mulig forberedende arbeider før vinteren. Arbeidene er godt i gang og i henhold til plan.

Tett samarbeid for best mulig resultat – for både folk og fisk

Cermaq har valgt Total Betong som leverandør av det 22.000 kvm store bygget til anlegget, inkludert alle byggetekniske fag. I tillegg skal Total Betong ha hovedansvar for driften av byggeplassen. Avtalen har en verdi på ca. 850 millioner og blir et av de største oppdragene Total Betong har levert innenfor akvakultur.

«Total Betong er en kompetent og erfaren leverandør som vil bidra til et anlegg som skal gi fisken vår en trygg start i livet», sier Bjørn Atle Jacobsen, prosjektleder for Postsmolt Finnmark prosjektet i Cermaq.

Cermaq har valgt samspillsentreprise som gjennomføringsmodell for prosjektet. Det innebærer at Total Betong, RAS-leverandør AKVA group og Cermaq skal samarbeide tett fra tidlig prosjektering og helt frem til oppstart av det ferdige anlegget.

«Stabil produksjon av smolt av høy kvalitet er viktig for lønnsomheten i prosjektet. Vi er trygge på at dette er riktig modell for å videreutvikle dagens RAS-design, finne kostnadseffektive løsninger, ivareta komplekse grensesnitt mellom bygg og prosess og for å sikre optimal drift i det nye anlegget», sier Jacobsen.

«Total Betong AS har stolt levert totalentrepriser for smoltanlegg i over 10 år, og verdsetter dypt den tilliten som Cermaq har vist oss. Vi ser frem til å videreutvikle denne suksesshistorien med Cermaq og bidra til deres mål om å levere høykvalitets sjømat til verden», sier Olav Bang-Haagensen, Leder for Akvakultur i Total Betong AS.

Vil styrke biosikkerhet og fiskehelse

Det nye anlegget vil bli Cermaqs første smoltanlegg i Finnmark. Når anlegget står ferdig i 2025 skal det bidra til å dekke Cermaqs eget behov for smolt. I anlegget vil Cermaq ta i bruk teknologi som styrker biosikkerhet og fiskehelse og dermed reduserer fare for sykdom betydelig.

«Vi kaller dette RAS 2.0-teknologi, der fiskens helse og velferd er i førersetet. Vi gleder oss veldig til å komme i gang med byggingen av selve anlegget, og tror dette vil bli en innovativ og fremtidsrettet arbeidsplass for de som skal jobbe her med det siste innen teknologi for smoltproduksjon», sier Marit Holmvaag Mehus, fagsjef for settefisk i Cermaq Norway.

Emner

Kategorier

Regions


Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter. Hver dag produserer vi mer enn 1 million måltider med sunn og klimavennlig laks. Vår True Arctic laks nytes av kunder i mer enn 30 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet nord for Polarsirkelen, langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Kontakter

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Pressekontakt Communications Manager +47 924 90 676
Lars Galtung

Lars Galtung

Pressekontakt Director of Sustainability and Communication + 47 98214812

Bærekraftig matproduksjon

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter. Hver dag produserer vi mer enn 1 million måltider med sunn og klimavennlig laks. Vår True Arctic laks nytes av kunder i mer enn 30 land over hele verden.

Cermaq Norway AS
Nordfoldveien 165
8286 Nordfold
Norge