Gå videre til innhold
iFarm følger hver laks med maskinsyn, etablerer en helsejournal pr. individ, og kan sortere til side de fiskene som skal følges opp.
iFarm følger hver laks med maskinsyn, etablerer en helsejournal pr. individ, og kan sortere til side de fiskene som skal følges opp.

Pressemelding -

Cermaq starter utvikling av iFarm i januar

iFarm-prosjektet er tilpasset tilsagnet på fire konsesjoner, og vil starte opp i Steigen i Nordland i januar med siktemål å sette første fisk ut i sjøen høsten 2020.

Cermaqs strategi er å styrke kystnært oppdrett for å kunne utnytte våre naturgitte fortrinn til å produsere bærekraftig mat i sjøen. Fremtiden til norsk oppdrett er avhengig av at vi lykkes med å få til kombinasjonen bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon. iFarm er en unik teknologi for individbasert oppdrett, og er dermed sentral i Cermaqs strategi for å styrke kystnært oppdrett.

iFarm er basert på bildegjenkjenning og identifisering av hver enkelt laks og individoppfølging av hver fisk, f.eks. kan en fisk med lus sorteres til side. Samtidig reduseres behovet for å håndtere fisken betydelig, og dermed styrkes fiskehelse og -velferd.

-Dette er den beste julegaven vi kunne få, sier en opprømt og glad fiskehelsesjef Karl Fredrik Ottem i Cermaq som skal lede iFarm-prosjektet.

Cermaq, BioSort og Fiskeridirektoratet har avklart hvordan prosjektet kan skaleres til fire utviklingskonsesjoner. Det betyr også at prosjektet ikke vil komme så langt frem mot kommersiell testing som opprinnelig planlagt.

-Målet for prosjektet er å utvikle prototyper med de sentrale funksjonalitetene i iFarm for å avklare om det er teknologisk mulig å drive individbasert lakseoppdrett i merder i sjøen. En viktig del av iFarm-prosjektet blir å dokumentere hvordan fiskens atferd og velferd vil være i samspill med de nye teknologiske løsningene og funksjonalitetene, sier Karl Fredrik Ottem.

BioSort, som utvikler desensorbaserte løsningene i iFarm, har allerede gjennomført flere tester på Havforskningsinstituttets forsøksstasjon på Matre.

-Det sentrale i iFarm er at følger hver laks med maskinsyn, etablerer en helsejournal pr. individ, og kan sortere til side de fiskene som skal følges opp. Dette vil være nyttig ikke bare for oppdretterne, men også for forvaltning og forbrukere. Vi gleder oss til å komme i gang, og flere nye stillinger skal nå fylles, sier Geir Stang Hauge, CEO i BioSort.

-Individbasert oppdrett, som er kjernen i iFarm, tar dyrevelferd på alvor. På sikt vil dette også kunne ha et stort potensial for myndighetene dersom forvaltningene får tilgang til sanntidsinformasjonen over f.eks. biomasse, lusesituasjon og sykdomsforhold på hvert enkelt anlegg, sier fagdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Cermaq investerer 580 millioner kroner i iFarm. Etter planen skal første fisk settes ut høsten 2020, og da er det merder på lokaliteten i Martnesvik i Steigen som får installert første trinn i iFarm.

Utviklingen av iFarm er en mulighet for utstyrsleverandører å ta del i et spennende og høyteknologisk utviklingsprosjekt

-iFarm-prosjektet blir et stort løft for regionen. Vi anslår at det vil bety 17 stillinger bare i Cermaq i prosjektperioden på inntil 6 år. iFarm utvikles lokalt, vi vil utvikle selve konstruksjonen i merda og maskinlæringen her. Dette er et stort løft for Cermaq i Nordland og for hele oppdrettsnæringen, sier regiondirektør Snorre Jonassen som har vært sentral i utformingen av iFarm-prosjektet. 

Related links

Emner

Regions


Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2017 hadde Cermaq Norway en omsetning på ca. 3 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Kontakter

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Pressekontakt Communications Manager +47 924 90 676
Lars Galtung

Lars Galtung

Pressekontakt Director of Sustainability and Communication + 47 98214812

Bærekraftig matproduksjon

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter. Hver dag produserer vi mer enn 1 million måltider med sunn og klimavennlig laks. Vår True Arctic laks nytes av kunder i mer enn 30 land over hele verden.

Cermaq Norway AS
Nordfoldveien 165
8286 Nordfold
Norge