Skip to main content

Cermaq støtter havpanelet - er klar for å bidra 100%

Pressemelding   •   des 02, 2020 09:00 CET

Potensialet for oppdrett av lavtrofiske arter, som tang og tare, er stort, og arter som laks vil være en viktig vektor for å bringe nytt havprotein via fôr til næringsrik og velsmakende mat, og på den måten bidra til både menneskers og jordas helse.

Havpanelet slår fast at det er et stort potensial for økt matproduksjon gjennom marint oppdrett. Matproduksjonen i havet kan seksdobles innen 2050 ved å sette bærekraft i sentrum for forvaltning av havet. Cermaq er klar til å levere, og vil fortsette å bidra til at Norge og verden kan nå sine mål for bærekraftig utvikling.

Havpanelet bygger på solide forskningsrapporter som The Future of Food from the Sea samt klima- og økonomianalyser som dokumenterer at akvakultur er en av næringene som kan og bør skaleres opp for å bidra med sunn og klimavennlig mat, bidra med økonomisk vekst og begrense klimagassutslipp fra matproduksjon på land.

«Jeg vil gratulere Havpanelet med en utmerket rapport, som peker på hvordan beskyttelse, produksjon

og velstand går hånd i hånd. Rapporten slår fast at vi kan produsere seks ganger mer mat i havet, og da vil ulike former for havbruk spille en viktig rolle. Potensialet for oppdrett av lavtrofiske arter, herunder tang og tare, er stort, og arter som laks vil være en viktig vektor for å bringe nytt havprotein via fôr til næringsrik og velsmakende mat, og på den måten bidra til både menneskers og jordas helse», sier Cermaqs konsernsjef Geir Molvik.

Cermaq har som en av grunnleggerne av FNs Global Compact Havplattform og aktiv deltaker i parternskapet SeaBOS, støttet opp om Havpanelets arbeid.

«Det er inspirerende hvordan rapporten vektlegger at det nå kreves politisk handling. Dokumentasjonen er der, de store ord er sagt på globale arenaer, nå er det tid for handling lokalt. Cermaq forventer å se at den klare henstilling fra Havpanelet om den handling som kreves for å nå målet om økt matproduksjon i havet, blir fulgt opp nasjonalt. For Cermaq er dette særlig viktig i Chile, Canada og Norge, alle land der statslederne er med i havpanelet», sier Geir Molvik.

Havpanelet peker også på at oppdrett må redusere sin miljøpåvirkning. Vekst i oppdrett krever forbedringer i dagens praksis. Derfor utvikler Cermaq iFarm, individbasert oppdrett der hver fisk kan få sin egen helsejournal, og vi utvikler lukkede anlegg, som Certus i Norge, SCCS i Canada og forhåpentligvis FlexiFarm med fullstendig rensing av inntaksvann. På samme måte arbeider vi med våre fôrleverandører om nye fôringredienser, som er en del av forskningsprogrammet ved vårt forskningsanlegg Arctic Research Center.

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte. I 2017 hadde Cermaq Norway en omsetning på ca. 3 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.